DONGEN - “Smullen van Moedertje Natuur en ondertussen met haar samenwerken. Openbare voedselbossen en -parken bieden een mooie kans voor sociale cohesie in je wijk of woonplaats. Zo combineer je zorgdragen voor de natuur met gezelligheid en onderlinge samenhang. Volgens mij is dat wat de wereld nodig heeft op dit moment.” Aldus Jessica Groothart, initiatiefnemer van voedselpark de Groene Long in Dongen.

Ze maakte de beplantingskeuzes voor het gehele voedselpark, inclusief de permacultuur moestuingedeelten. Ze leidde de moestuinvrijwilligers (die ze zelf kanjers noemt) op en begeleidde hen naar zelfstandigheid, waardoor ze nu nog een adviesfunctie op de achtergrond naar hen heeft."

Jessica: “Ik ben trots op gemeenten wanneer zij open staan voor zoiets nieuws, want je creëert hiermee prachtige eetbare biotopen in de wijk. In de schaarse ruimte van ons dichtbevolkte Nederland, is het belangrijk om elke vierkante meter te benutten en multifunctioneel in te zetten. In openbare voedselbossen en voedselparken is iedereen welkom om eten te komen plukken en zo overvloed te ervaren. Hoe mooi is dat! En wanneer mensen als vrijwilliger meehelpen creëert dit ook onderlinge samenhang, want je leert je buurt- en dorpsgenoten kennen. Dit soort plekken vervullen hierdoor vele functies. Permacultuur is voor mij hierbij de leidraad, omdat je hiermee goed zorgt voor de natuur. Mensen zijn gewend veel in te grijpen in de tuin of op je land. Met permacultuur doe je juist minder, boots je de natuur zo veel als mogelijk na en zorg je daarnaast voor ruimte en voeding voor bijen, vogels en egels. Zo breng je de natuurlijke balans terug.”

Ondertussen smul je er zelf lekker van mee. Zo is er in voedselpark de Groene Long de komende tijd ontzettend veel lekkers te plukken. Van vijgen tot nashiperen, appels, walnoten, blauwe bessen en bosaardbeien. Bovendien ‘vergeten’ groenten en fruit zoals mispels, kweeperen, aardpeer of de koolsoort ‘eeuwig moes’.

Als dat geen overvloed is...? Smullen maar!

Je vindt voedselpark de Groene Long aan de Hamse Sticht in Dongen.