TILBURG - De snelfietsroute tussen Tilburg en Rijen is officieel in gebruik genomen. Het brede, comfortabele fietspad is het eerste deel van de F58 tussen Breda en Tilburg. Het tweede deel, het stuk tussen Breda en Rijen, moet in 2025 gereed zijn.


Tijdens de opening donderdagmiddag trokken een fietsorkest en een bonte stoet fietsers op onder meer stadsfietsen, e-bikes, tandems, riksja’s en ov-fietsen van Rijen naar Tilburg. De verscheidenheid aan fietsen staat symbool voor het gegeven dat snelfietsroutes er voor alle soorten en maten fietsers zijn. In hun midden waren gedeputeerde mobiliteit Suzanne Otters-Bruijnen en de wethouders Rik Grashoff (Tilburg) en Merijn Scheifes (Gilze en Rijen).

Snel, gezond en duurzaam

Een snelfietsroute is een directe fietsverbinding met weinig obstakels waardoor het zo makkelijk mogelijk is om door te fietsen van A naar B. De slogan van de route is niet voor niets ‘Lekker DoorRijen’. Wethouder Scheifes: ”Fietsen is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Door de fiets in plaats van de auto te pakken ben je ook goed bezig voor het klimaat. En dankzij de snelfietsroute zorgen we voor goed bereikbare steden en dorpen.”

Belangrijk onderdeel steeds groter wordende netwerk

Kort na het vertrek uit Rijen arriveerde het gezelschap bij GroeiTuin013 in Tilburg. Daar verrichtten de 3 bestuurders de officiële openingshandeling door samen de naam van de snelfietsroute te vormen: F58. Wethouder Grashoff ziet dat Tilburg inmiddels het hart is van meerdere snelfietsroutes. “Met deze nieuwe aanwinst is Tilburg nog duurzamer, gezonder en beter bereikbaar per fiets. Binnen de stad vormen de snelfietsroutes de meest directe en comfortabele fietsverbindingen tussen wijken en de binnenstad. Zo wordt het nog gemakkelijker om met de fiets naar het werk of studie te gaan of om een boodschap te doen.”
De route tussen Rijen en Tilburg is 10 kilometer lang en heeft € 5,8 miljoen gekost. De provincie heeft € 3,2 miljoen bijgedragen, de gemeenten samen € 2,6 miljoen. De hele F58-route tussen Breda en Tilburg kost € 12,5 miljoen. Het is een belangrijk onderdeel van het steeds verder uitdijende snelfietsroutenetwerk in de provincie.

Gedeputeerde Otters-Bruijnen: “Het is mooi dat er weer een stuk bij is gekomen. Het snelfietsroutenetwerk is niet alleen van belang in de steden, maar ook voor het veilig fietsen over wat langere afstanden. Het is een van de bouwstenen voor de overstap naar het anders reizen die we moeten maken. Voor het netwerk is het goed als er in de driehoek Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven meer snelfietsroutes zijn, daar zijn we nu volop mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.”