TILBURG - Berend de Vries ontving 29 april de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg uit handen van burgemeester Theo Weterings. Berend de Vries krijgt de onderscheiding vanwege zijn uitzonderlijke persoonlijke prestaties als wethouder van Tilburg.


Berend de Vries kreeg de legpenning tijdens zijn afscheid, dat vanwege de coronamaatregelen online plaatsvond vanuit de Raadszaal in het Stadhuis.

Column Frank van Pamelen

Frank van Pamelen schreeft een column over Berend de Vries in het Brabants Dagblad van 1 mei. Deze column staat hieronder.

Stijl

Tuurlijk, Berend. Utrecht is ook mooi. Prima werkplek. Veel te doen ook, zeker voor een onvermoeibare bergopfietser als jij. Maar je gaat er niet wonen. Er zijn grenzen. Home is where the heart is. En je hart klopt onmiskenbaar hier.

'Het is onze stad', hoorde ik gisteren bij jouw digitale afscheid. En dat 'ons', dat is uiteindelijk wel een beetje jouw stijl geworden. Een stad maak je niet door achterover te leunen en alles maar aan de markt over te laten. Een stad maak je samen. Met nogal wat verschillende partijen. Waaronder ook nadrukkelijk de bewoners van die stad.

Op die manier kreeg de Piushaven nieuwe wind in de zeilen. Heeft de Vogeltjesbuurt vleugels gekregen. Heb je de Spoorzone op de rails gezet. En zo leveren ook de windturbines van De Spinder meer energie op dan wat alleen merkbaar is op meters. De energie komt ook van het samen. De ene keer vergt dat een sturende vuist op tafel, de andere keer juist handen om op te zitten. Afhankelijk van wat voor ons het beste is. Want de stad is van ons. Jouw stijl, Berend.

En daarom verbaast het me niet dat je geen afscheidscadeau wilt. Althans, niet voor jezelf alleen. Het wordt ook iets voor ons. Geheel in jouw stijl wil je een bijdrage voor De Stijl. Voor het aforisme van Antony Kok dat een lichtgevende kroon moet worden op het werk in de Spoorzone: 'De wereld van heden raast door in Dada's voetspoor.'

Een zin die straks staat te shinen op het dak van MindLabs. Kun je het mooi lezen als je na een veel te lange werkdag vanuit Utrecht weer terug bent getreind naar Tilburg. De stad met jouw sporen. Hier klopt jouw hart, Berend de Vries. Je naam telt niet voor niets nuldertien letters.

Frank van Pamelen

Sinds 2010 wethouder

Berend de Vries is sinds 16 april 2010 wethouder van Tilburg namens zijn partij D’66. Hij wordt per 15 mei concerndirecteur bij de gemeente Utrecht. In de afgelopen periode van ruim 11 jaar wethouderschap heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Tilburg. Berend de Vries wordt getypeerd als iemand met een grote dossierkennis en een bestuurder met visie, die doelgericht werkt en makkelijk benaderbaar is.

Gebiedsontwikkeling

Berend de Vries was bij alle recente grote gebiedsontwikkelingen in Tilburg betrokken. Zo wist hij in de beginjaren van zijn wethouderschap de gebiedsontwikkeling van de Piushaven door de crisis te loodsen. Hij was daarbij de regisseur, maar ook degene die de oplossingen organiseerde, zoals bijvoorbeeld de provinciale subsidie hiervoor. Dankzij zijn inzet is ook de herontwikkeling van de AaBe-fabriek in het Piushavengebied gerealiseerd. Daarnaast durfde hij bij de herontwikkeling van het Veemarktkwartier in 2011 de focus opnieuw
te bepalen en te kiezen voor een ontwikkelingskoers die zich concentreerde op bestaande clusters in het gebied. In belangrijke onderhandelingsprocessen heeft hij een essentiële rol gespeeld. Zo ook in de onderhandelingen rondom Stappegoor. Het huidige concept van de Spoorzone is mede door Berend de Vries geïnitieerd. Dit concept was cruciaal voor de identiteit van het gebied en van Tilburg. Hij heeft zich ingezet voor het behoud van het industriële erfgoed van de LocHal als gebouw en heeft een grote rol gespeeld bij het realiseren van de renovatie. Door de vernieuwing van de Lochal met een openbare, maatschappelijke bestemming is Tilburg internationaal op de
kaart gezet. Het gebouw heeft diverse internationale prijzen in de wacht gesleept. Zo werd de Lochal in 2019 onder andere uitgeroepen tot ‘World Building of the Year’ tijdens het World Architecture Festival. Bij het burgerinitiatief voor de ontwikkeling van het Spoorpark heeft Berend de Vries het lef gehad om het stuur uit handen te geven aan de inwoners van de stad. Het initiatief kent inmiddels een afgetekend succes.
Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de herontwikkeling van het Pater van den Elsenplein en de ontwikkeling van de Vogeltjesbuurt. Met zijn inzet voor deze gebiedsontwikkelingen heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de transformatie van Tilburg naar een stad met een levendige, nieuwe stedelijkheid waarin wonen, werken en verblijven worden gecombineerd.

Economie/internationale acquisitie

Ook economisch heeft Berend de Vries zijn stempel gedrukt op Tilburg. Zo heeft hij zich in de Spoorzone ingezet voor de ontwikkeling van een nieuwe economie, die het mogelijk maakt talenten vast te houden, nieuwe bedrijven aan te trekken en de bestaande bedrijvigheid toekomstbestendig te maken. Ook was hij de initiator van MindLabs, van het concept tot en met de bouw. Hij heeft gezorgd voor (provinciale) subsidies, de partijen bij elkaar gebracht en overtuigd van het belang van een dergelijk topinstituut voor Tilburg. Daarnaast
heeft hij een rol gespeeld in de vaststelling van het Koersdocument Tilburg Circulair 2021-2025. Een belangrijke mijlpaal om Tilburg in 2045 volledig circulair te laten worden. Berend de Vries heeft ook op internationaal vlak zijn sporen verdiend. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van veelbelovende goederentreinverbindingen tussen steden in China en Tilburg.

Milieu/Energietransitie

Mede door Berend de Vries is Tilburg landelijk voorloper als het gaat om het verminderen van restafval. Sinds 2011 is de hoeveelheid restafval gedaald van 280 naar 140 kilogram per inwoner van Tilburg.

Ambtelijke organisatie

In de eerste bestuursperiode van Berend de Vries was hij binnen de gemeentelijke organisatie als wethouder ook verantwoordelijk voor de portefeuille Personeel en Organisatie. Samen met de toenmalige gemeentesecretaris was hij verantwoordelijk voor ‘Tilburg Transformeert’; de reorganisatie die heeft geleid tot de wendbare netwerkorganisatie die er nu staat. In 2019 ontving de gemeente Tilburg de prijs ‘Beste
Overheidsorganisatie van het jaar’. Deze prijs is dan ook mede te danken aan Berend de Vries.