TILBURG - Het college heeft besloten de duur van de tijdelijke terrasuitbreidingen te verlengen tot en met 31 maart 2022. De verlenging maakt het voor horecaondernemers mogelijk om meer gasten op het terras te ontvangen.

Eerder heeft de gemeente besloten de horecaondernemers vrij te stellen van precario tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zullen horecaondernemers weer precario betalen voor hun terrassen. Of dit ook geldt voor de terrasverruiming, wordt nog bekeken. Horecaondernemers die gebruik willen maken van de verlenging van de tijdelijke terrasuitbreiding, moeten dit aan de gemeente laten weten.

Daarnaast heeft de gemeente besloten de tijdelijke terrasoverkappingen niet te verlengen, tenzij ze voldoen aan strikte voorwaarden. Vanwege het winterweer zijn de eisen aan de overkappingen hoger zijn dan in de zomer. De overkappingen worden dan ook constructief getoetst. De horecaondernemer moet eerst een omgevingsvergunning aanvragen voor deze geplaatst mogen worden.

De voorwaarden voor de tijdelijke terrasuitbreidingen en de tijdelijke overkappingen zijn te vinden op de besluitenlijst van het college (punt 31).

Voor uitbreiding en / of aanpassing van terras(overkappingen) kunnen horecaondernemers een aanvraag indienen via anderhalvemeteropenbareruimte@tilburg.nl.
Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een tijdelijke terrasvergunning tot uiterlijk 31 maart 2022.