TILBURG - Vanaf 28 juni kunnen kleine evenementen in de gemeente Tilburg maximaal 3.000 euro subsidie aanvragen. Het geld komt uit de 'stimuleringsregeling kleine evenementen 2021' en is bedoeld voor evenementen tijdens Tilburg Vakantiestad.


Zodra het weer mogelijk is volgens de coronamaatregelen is iedereen toe aan gezelligheid en activiteiten. Met deze stimuleringsregeling draagt de gemeente daar aan bij. De regeling geldt voor evenementen in bijvoorbeeld het centrum, de wijken en de dorpen in de periode van Tilburg Vakantiestad (30 juni t/m 31 oktober 2021).

Openlucht bioscoop
Voorbeelden van evenementen zijn een pianist op een plein in het centrum, een zanger of dj op een terras, een openlucht bioscoop, een klein kunstproject waar mensen op straat van kunnen genieten of een stadswandeling gecombineerd met straattheater. De evenementen moeten passen binnen de geldende coronamaatregelen.

Bijdrage aan lokale economie
Ondernemers en evenementenorganisatoren zijn zwaar geraakt door de coronacrisis. Deze stimuleringsregeling is bedoeld om relatief kleine initiatieven te ondersteunen die passen binnen de coronamaatregelen en bijdragen aan de lokale economie.

Aanvragen en voorwaarden
Aanvragen kan vanaf maandag 28 juni 10:00 uur via de pagina subsidies op deze site. Daar staan ook de voorwaarden. Deze subsidieregeling werkt als een snelloket en sluit zodra het subsidieplafond van 64.000 euro is bereikt. Bij de beoordeling wordt gekeken naar het tijdstip van de aanvraag. Voor vragen, kan gemaild worden naar evenementensubsidie@tilburg.nl.