TILBURG - Gemengd Koor Cantiqua kreeg zondag 3 juli de Tilburgse Ereprent vanwege haar 100-jarig bestaan. Burgemeester Weterings reikte de ereprent om 14.00 uur uit tijdens een reünie/receptie voor (oud-)leden en geïnteresseerden.


Dit jaar bestaat Gemengd Koor Cantiqua 100 jaar. Het werd in 1922 bij de opening van de Willebrordkerk in parochie Loven opgericht als het Lovens Koor. Door de jaren heen veranderde het koor een aantal keren van naam. Toen het koor in 1972 zijn 50-jarig jubileum vierde, waren er 120 leden bij het koor betrokken, zowel
kinderen, dametjes, mannen en vrouwen. Vele grote werken zijn opgevoerd in de Schouwburg, de Concertzaal en de OLV van Lourdes Kerk. Daarnaast luistert het koor de erediensten op in de Lovense kerk en op vele andere plaatsen. Naast zingen is er veel aandacht voor gezelligheid zoals de jaarlijkse Ceciliafeesten en de meerdaagse koorreizen.

In 2009 heeft er een structuuraanpassing plaatsgevonden om de continuïteit van het koor te waarborgen. Er zijn toen drie afdelingen opgericht: Cantiqua Klassiek (kerk), Cantiqua Concert (specifiek voor grote concerten) en Cantiqua Schola (Gregoriaans). Cantiqua Schola is inmiddels opgeheven. Gemengd Koor Cantiqua bestaat inmiddels uit 27 leden en is samen met het Heuvels Koor het enige koor in Tilburg dat een klassiek kerkrepertoire zingt. Cantiqua repeteert nog steeds in het kerkje van de voormalige Lovense Kerk (nu appartementencomplex) en zingt een keer per maand in de Mariakerk in Tilburg-Noord.

Tilburgse Ereprent

De Tilburgse Ereprent is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend aan bedrijven en organisaties die een bestaansjubileum vieren van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 25 verhoogd. Zij zetten zich al jarenlang als ondernemer, culturele of maatschappelijke instelling in voor Tilburg. Het zijn bedrijven en organisaties die hun roots in Tilburg hebben en hun ontwikkeling in en met Tilburg hebben doorgemaakt. De Tilburgse Ereprent staat symbool voor de waardering en trots van de gemeente en is voor de jubilerende bedrijven en organisaties, vanwege de gekozen kunstvorm (grafische prent), uitermate geschikt om op te hangen en te tonen aan medewerkers, leden, klanten, relaties en bezoekers. Het ontwerp is van de Tilburgse kunstenares Janine Hendriks van Kaftwerk.