TILBURG - De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Tilburg krijgen extra beschermingsmiddelen. Zo wordt een bodycam toegevoegd aan hun standaarduitrusting. Ook mogen ze aanhoudingen doen, handboeien gebruiken en fouilleren.


BOA’s krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het aantal incidenten neemt toe, niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland. Vooral sinds de coronacrisis zien we een toename in agressie en felheid. Deze extra maatregelen zorgen dat de handhavers veiliger kunnen werken.

Bodycam

Een bodycam is een kleine camera die op het uniform van de BOA is bevestigd. Deze registreert geluid en beeld. Bodycams worden al veel en naar tevredenheid gebruikt door politie en anderen gemeenten. Het zichtbaar dragen van de bodycam voorkomt agressie en werkt de-escalerend. Daarnaast zorgt het geven van een waarschuwing gericht op het aanzetten van de bodycam ook voor de-escalatie. Als een situatie toch escaleert kan de bodycam deze situatie objectief vastleggen. De opgenomen beelden worden alleen gebruikt als het gaat om veiligheid. De betrokkenen kunnen de beelden ook opvragen. Opnames worden automatisch na 28 dagen gewist, tenzij ze nodig zijn voor een aangifte of afhandeling van een klacht of incident.

Beschermingsmiddelen

Wanneer BOA’s toch met geweld in aanraking komen is het noodzakelijk dat zij de situatie zelfstandig, snel en vooral veilig onder controle kunnen brengen. Daarom wordt het gebruik van beschermingsmiddelen (handboeien, ID-fouillering, en vervoers- en veiligheid fouillering) toegestaan. Deze maatregelen worden alleen ingezet bij onveilige situaties.

Training

Na de zomerperiode worden alle Tilburgse BOA’s getraind in het gebruik van de bodycam en in het toepassen en gebruiken van de beschermingsmiddelen en bevoegdheden. Pas nadat de BOA de juiste training heeft gehad worden de middelen ingezet.

Nadat de bodycams een half jaar gebruikt worden door de BOA’s wordt de werking ervan samen met de BOA’s geëvalueerd. Hierbij zal aandacht zijn voor het beoogd effect (veiligheid van de BOA), de gemaakte werkafspraken en de werking van de bodycam. De vaardigheden voor de beschermingsmiddelen worden conform de wettelijke eisen onderhouden en jaarlijks getoetst.