TILBURG - Het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022 – 2025 is 7 september door het college vastgesteld. Door het goede voorbeeld te geven met een circulaire gemeentelijke organisatie, door beleid te ontwikkelen rondom dit thema en vooral door samen met de stad en belangrijke partners samen te werken wordt toegewerkt naar een 100% circulair Tilburg in 2045.

“De gemeente heeft een behoorlijke ambitie als het aankomt op de circulaire economie en wil vijf jaar vooruitlopend op de Rijksoverheid in 2045 een circulaire stad zijn”, aldus Bas van de Pol, wethouder (circulaire) Economie. “Veel Tilburgse ondernemers zijn al bezig met circulariteit, zoals Wolkat, La Poubelle en Capi. Maar ook zien we een sterk dalende lijn in het aantal kilo restafval per huishouden omdat mensen meer afval scheiden. Dat draagt allemaal bij aan een betere en gezondere leefomgeving. Daarom is het belangrijk om zowel kleine en grote ambities te hebben en te vervullen.”

Circulaire economie
De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad afneemt. Door slimmer om te gaan met grondstoffen kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame en sterke economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.