TILBURG - Theo van den Hoek ontving op 23 maart de Tilburg Trofee uit handen van locoburgemeester Rolph Dols. Dhr. Van den Hoek krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als bestuurslid van de Tilburgse Sport Raad (TSR).


De Tilburg Trofee werd uitgereikt bij het afscheid van de heer Van den Hoek als vicevoorzitter en secretaris van de TSR in Villa Vredelust.

Sportmanifesten

De heer Van den Hoek is sinds mei 2012 actief als bestuurslid van de TSR. Sinds 2016 heeft hij de rol van vicevoorzitter en in 2019 kwam daar de rol van secretaris bij. Hij is naast bestuurder, auteur van de Sportmanifesten in 2017 en 2021 en de jaarverslagen en werkplannen van de TSR. Hij heeft een essentiële rol gespeeld in de positionering van de TSR richting de Tilburgse sportwereld en het stadsbestuur.

Damsport

In de periode 2015-2016 maakte hij onderdeel uit van een werkgroep om modernisering van de TSR aan te jagen en mede vorm te geven. Bij deze verandering is de TSR omgezet van vereniging naar stichting en van belangenbehartiger naar onafhankelijk adviesorgaan. Naast zijn belangeloze inzet voor de TSR is de heer Van den Hoek actief in de Tilburgse damwereld. In 2004 ontving hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op landelijk niveau voor deze denksport.