TILBURG - Mevr. A. (Anita) de Haas ontving 2 juli de Tilburg Trofee uit handen van burgemeester Theo Weterings. Ze kreeg de onderscheiding o.a. voor haar inzet voor het Huis van Muziek dat zaterdag werd geopend.


Het Huis van Muziek zit aan de Stationsstraat 26 in het gebouw van de Nieuwe Koninklijke Harmonie.

Kessels Muziekinstrumentenmuseum

Mevrouw De Haas (68) heeft vanuit haar rol als bestuursvoorzitter van de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) het initiatief genomen om het Kessels Muziekinstrumentenmuseum onder te brengen in het gebouw van de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Zij deed dit vanuit de visie dat dit gebouw een historische verbinding heeft met Mathieu Kessels (fabrikant muziekinstrumenten) en Jos Kessels (toenmalig dirigent van de NKH). De nieuwe naam van het gebouw is Huis van Muziek. In het gebouw heeft muziekvereniging Nieuwe Koninklijke Harmonie een vaste plek, is horeca gevestigd en is het Kessels Museum ondergebracht.

Spoorpark

Mevrouw De Haas heeft zich intensief ingezet om het Kessels Museum en het NKH-gebouw met elkaar te verenigen. Hierdoor heeft zij er mede voor gezorgd dat het gebouw als ‘Huis van Muziek’ een waardige betekenis heeft gekregen voor de stad. Daarnaast heeft mevrouw De Haas een belangrijke rol gespeeld bij diverse vernieuwende en beeldbepalende initiatieven en projecten in de stad. Zij werd in 2016 secretaris van de regiegroep Spoorpark. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van het Spoorpark, dat als burgerinitiatief ook landelijke bekendheid en waardering kreeg.

Van 2016 tot 2018 was mevrouw De Haas kwartiermaker en zakelijk leider van Stichting het Ontdekstation013. Zij heeft onderwijs en technisch bedrijfsleven aan Ontdekstation013 gekoppeld en hiermee een duurzame verbinding tot stand gebracht, die de opstart mogelijk heeft gemaakt. Door haar inzet heeft Ontdekstation013 de financiële structuur gekregen om door te starten en zich duurzaam op de kaart te zetten als kennishub voor Wetenschap en Techniekonderwijs in Tilburg. In het verleden was mevrouw De Haas vier jaar bestuurslid bij het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg e.o. (CAST). Zij heeft zich er bijzonder voor ingespannen dat de activiteiten van CAST een breed publiek bereiken. Herhaaldelijk trad zij op als moderator bij bijeenkomsten van CAST.