TILBURG - In september start een onafhankelijk onderzoek naar Tilburgs koloniaal verleden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Deze organisatie heeft ook een onderzoek gedaan naar het koloniaal verleden van gemeenten Rotterdam en Den Haag.


Brede insteek

Burgemeester Theo Weterings: “Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat slavernij in ons koninkrijk werd afgeschaft. In de eeuwen daarvoor had Nederland een omvangrijke rol bij de handel in mensen die tot slaaf gemaakt waren en in onze koloniën moesten veel mensen slavenarbeid verrichten. Een zwarte pagina in de geschiedenis van de mensheid. Nazaten van hen die tot slaaf zijn gemaakt, wonen tot de dag van vandaag in Tilburg. Op 1 juli jongstleden hebben we op het Stekelenburgplein het Slavernijmonument onthuld. Dit is een eerste stap in het op gang brengen van een dialoog over deze gedeelde geschiedenis. Een onderzoek naar ons koloniaal verleden is een volgende stap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde neemt het voortouw in dit onderzoek. Graag roep ik alle Tilburgers die een bijdrage willen leveren op om hun kennis en inzichten met ons te delen!”

Wethouder Marcelle Hendrickx: “Het onderzoek heeft een brede insteek. Wat was de rol van Tilburg of Tilburgers in de Trans-Atlantische slavernij? Hoe was Tilburg verweven met andere Nederlandse koloniale gebieden, via religieuze gemeenschappen en de handel? En wat vertellen Tilburgers over hun koloniale ervaringen? Welke verhalen vertellen ze bijvoorbeeld over de komst vanuit Indonesië of Suriname naar Nederland? Daar willen de onderzoekers achter komen via archiefonderzoek en interviews. Het herkennen en erkennen van wat er in ons koloniaal verleden heeft plaatsgevonden helpt om de dingen in het hier en nu beter te begrijpen en te plaatsen.”

Samen met inwoners

KITLV werkt bij dit onderzoek samen met deskundigen vanuit Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. De Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen en de Indonesische en Molukse gemeenschappen worden benaderd. Verder kunnen inwoners van Tilburg een bijdrage leveren. Ze kunnen bijvoorbeeld meedenken over de vragen, meedoen aan de interviews of materialen aanleveren. Wie mee wil werken kan een mail sturen naar inclusie@tilburg.nl. Na de zomer wordt contact met hen opgenomen. In september start het onderzoek. De voorlopige resultaten worden in juni 2023 verwacht. Later in 2023 komt dan een boek uit.

Motie

Aanleiding voor het onderzoek is een motie die op 18 november 2021 is aangenomen in de gemeenteraad. Dat gebeurde tijdens de behandeling van de beleidsnota inclusie. De raad vond dit onderzoek belangrijk omdat het helpt om de bewustwording op gang te brengen. Herkenning en erkenning van het koloniaal verleden draagt bij aan een inclusieve stad voor iedereen. Niet alleen voor groepen Surinamers, Antillianen, Molukkers of Indonesiërs, maar ook voor hedendaagse nieuwkomers en vluchtelingen.