TILBURG - Het Cultuurplan Tilburg 2021-2024 ´Cultuur raakt ons´ is door de raad vastgesteld. De komende 4 jaar wordt door de gemeente ruim 25 miljoen voor cultuur uitgetrokken. In het plan o.a. 4 ambities om het culturele aanbod in Tilburg te vernieuwen.

Een van de centrale maatregelen uit het plan is het houden van koers via het verankeren van 900.000 euro incidenteel geld naar jaarlijkse structurele financiering.

Van onschatbare waarde

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Cultuur is en blijft van onschatbare waarde. Zeker voor Tilburg als Stad van Makers. Ik ben supertrots dat wij als Tilburg in deze moeilijke tijd voor de culturele sector pal blijven staan voor onze kunstenaars en ons erfgoed. Cultuur biedt ons troost, verdieping, schoonheid, en reflectie waar we juist nu zo aan toe zijn. Tilburg heeft heel veel te bieden op cultuurgebied, het is uiterst belangrijk dat we onze culturele kracht niet alleen in stand houden, maar blijven vernieuwen in de toekomst. Dit cultuurplan geeft daarvoor een prachtige basis."

Pijlers en opgaven

Het Cultuurplan is opgebouwd uit 2 pijlers en 2 flankerende opgaven. De 1e pijler is koers houden door de basisvoorzieningen cultuur, de kunstenaarsinitiatieven en Tilburg als #stadvanmakers voort te zetten. Dit gaat o.a. via het omzetten van 900.000 euro incidenteel budget voor de periode 2017-2020 naar structureel cultuurbudget. Dit betekent een blijvende jaarlijkse ondersteuning van Cupudo (300k), het Makersfonds (150k), Cultuureducatie (100K) en Erfgoed Verhalen Tilburg (50k). Daarnaast kan met het structurele budget de samenwerking in BrabantStad blijven doorgaan.

Ambities

De 2e pijler bestaat uit het formuleren en uitwerken van 4 ambities, die nodig zijn om de culturele vernieuwing van Tilburg dynamisch te houden. Deze ambities zijn gericht op culturele impact, de sociale impact en de economische impact van cultuur, en op de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling met cultuur. De gemeente Tilburg zal de komende jaren 1 miljoen euro incidenteel investeren om serieus met deze ambities aan de gang te kunnen gaan.

Als flankerende opgaves ziet de gemeente als eerste het versterken van de infrastructuur. Dit geldt zowel voor de fysieke infrastructuur zoals de staat van gebouwen, als de personele infrastructuur. De tweede opgave bestaat uit het verbeteren van de fysieke voorwaarden, zoals het realiseren van werkruimten voor kunstenaars, presentatieplekken, ontmoeting en presentatie in ‘regelloze’ ruimtes. Deze 2 opgaven steunen de pijlers van het cultuurplan, en zullen de komende jaren nog nader worden uitgewerkt.