TILBURG - Tilburg gaat samenwerken met het Jeugdeducatiefonds. Basisscholen kunnen een aanvraag indienen bij dit fonds als een leerkracht ziet dat geldgebrek de ontwikkeling van een kind belemmert. Door de ondersteuning uit het fonds krijgt het kind betere kansen.


Het Jeugdeducatiefonds krijgt subsidie van de gemeente.

Aanvulling op bestaande voorzieningen

Wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid): “Het Jeugdeducatiefonds is een mooie aanvulling op de bestaande voorzieningen voor kinderen in Tilburg. Met een bijdrage uit het fonds vergroten we de toekomstperspectieven van deze kinderen. Dat is de sleutel voor een toekomstig leven zonder armoede. Helaas zien we nog teveel kinderen opgroeien in armoede. Dit kan leiden tot stress en zorgen in een gezin. We willen dat zij net zoveel kansen krijgen op een goede start als ieder ander.”

Gelijke kansen

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: “Zorgen voor gelijke kansen voor ieder kind is belangrijk. De coronacrisis heeft dit in het onderwijs nog eens extra laten zien. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds levert een bijdrage aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. Ook de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Wij zijn dan ook heel bij, dat we door de bijdrage van de gemeente in Tilburg zo veel scholen kunnen helpen.’’

Marcel van den Hoven, voorzitter T-PrimaiR: “T-PrimaiR is de coöperatie van schoolbesturen voor het basisonderwijs in Midden-Brabant. Wij willen niet alleen goed onderwijs leveren, maar gaan ook voor de ontwikkeling van kinderen in de volle breedte. Als voorzitter van T-PrimaiR ben ik trots dat we deze afspraak niet voor een paar scholen maken, maar voor veel scholen. Hiermee maken we het verschil voor een grote groep kinderen.”

Talenten ontwikkelen

Wethouder Marcelle Hendrickx (onderwijs): “Op jonge leeftijd leggen we de basis voor het welzijn, de gezondheid en de kansen van kinderen. We willen dat alle kinderen de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het Jeugd Educatie Fonds maakt dat mede mogelijk.”

Het Jeugdeducatiefonds krijgt, naast subsidie van gemeenten, ook bijdragen van onder andere de ABN AMRO, Stichting Kinderpostzegels Nederland en andere landelijke en lokale fondsen en bedrijven. Op de website samenvoorallekinderen.nl staan meer regelingen voor kinderen.