TILBURG - In Tilburg werken veel partijen samen om de stad klimaatbestendiger te maken. Samen hebben ze 9 regels opgesteld, de zogeheten stapstenen. De organisaties en bedrijven uit de stad committeren zich aan deze regels.


In het document dat hieronder als bijlage staat, staan de 9 stapstenen. Ook vertellen de verschillende organisaties wat klimaatadaptatie voor hen betekent en hoe ze zich inzetten. Een van de regels is bijvoorbeeld: wij streven ernaar dat onze medewerkers klimaatbewust zijn en handelen daarnaar. Ook beseffen de organisaties dat het klimaat continu verandert. Ze passen hun werkprocessen, projecten en dienstverlening daarop aan.

Het klimaat verandert. We merken het steeds vaker door langere periodes met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten vol lopen. De gemeente werkt samen met partijen en inwoners eraan om de stad hierop aan te passen. De gemeente legt bijvoorbeeld blauwe aders aan en een grootschalige wateropvang in Pauwels en vergroent de (binnen)stad. En dat is nodig. Tilburg was tijdens een hete zomer zelfs een keer de warmste stad van West-Europa.

Maatschappelijke opgave
Mario Jacobs, wethouder klimaatadaptatie: “Het doet mij veel plezier en vervult me met trots dat zoveel partijen en organisaties die gevestigd zijn, of werken in Tilburg, de negen stapstenen om te komen tot een meer klimaatbestendige gemeente ondersteunen. Klimaatadaptatie is naast een technische opgave, voor mij vooral ook een maatschappelijke opgave en mensenwerk. Alleen door verbinding te leggen en samen te werken kunnen we deze uitdaging aan."

Beweging in gang zetten
In het stapstenendocument laat iedere partij zien wat klimaatadapatie voor hen betekent en hoe ze zich inzetten. Het is overduidelijk zichtbaar dat we ons met elkaar verantwoordelijk en betrokken voelen. Met elkaar zorgen we dat we de energie vasthouden en dat de beweging die in gang is gezet steeds groter wordt. Samen zoeken we naar oplossingen en naar meer projecten om gezamenlijk op te pakken.

Ondernemers en initiatiefnemers zijn van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten bij deze samenwerking. Hoe groter de beweging in Tilburg wordt, hoe mooier het wordt. Neem voor meer informatie contact op met Petra Mackowiak, beleidsmedewerker Klimaatadaptatie van de gemeente Tilburg: petra.mackowiak@tilburg.nl.