TILBURG - Bij het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark komt een nieuw informatiebordje. In de tekst wordt de achtergrond toegelicht van het beeld, dat in een andere tijdsgeest en in een kerkelijke context werd gemaakt.


Het beeld van Peerke Donders stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het toont een staande priester, die zijn hand op het hoofd van een geknielde zwarte man legt. Het gaat om de missionaris Petrus of 'Peerke' Donders, die in de 19e eeuw in Suriname werkte. Het beeld roept al jaren discussie op, waarbij verschillende groepen vragen om het beeld weg te halen. Andere maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad vroegen om een uitleg bij het beeld.

De gemeente Tilburg kijkt zeer kritisch naar haar koloniale en slavernijverleden. Een pijnlijk en confronterend hoofdstuk uit onze geschiedenis. In Tilburg gaan we het gesprek daarover niet uit de weg, met oog voor ieders emotie. Het beeld in het Wilheminapark is omstreden. Maar daarmee nodigt het ook uit tot het voeren van dat gesprek. Het handhaven van dit beeld in de openbare ruimte is onderwerp van het voortdurende gesprek in de stad over onze geschiedenis. Maar ook over de inclusieve stad die we als Tilburg willen zijn.

Met een kleinschalige nieuwe inrichting wordt de ruimte rondom het beeld verbeterd en daarmee aantrekkelijker voor verblijf en gesprek. Met een QR-code kan een website worden bezocht met meer achtergrondinformatie over het standbeeld.