TILBURG - Landgoed Sparrenhof aan de Bredaseweg wordt een pedagogische ontmoetingsplaats voor en door jeugd uit Tilburg en de regio. Dat is wat 6 organisaties hebben afgesproken met de eigenaars van het landgoed, de Fraters van Tilburg.


De 6 partners zijn: Stichting Landgoed Sparrenhof, Gemeente Tilburg, T-PrimaiR, Portvolio, ContourdeTwern en Fontys Hogeschool Pedagogiek. Samen hebben ze de intentie uitgesproken om de komende jaren op landgoed Sparrenhof te komen tot een duurzamere bestemming. Hierdoor kunnen meer kinderen en jongeren gedurende het hele jaar van deze plek profiteren. Het gemeenschappelijke doel is om op Sparrenhof een kansrijke en inclusieve omgeving te bieden waar samen met kinderen en jongeren gewerkt wordt aan bijzondere ontmoetingen en brede talentontwikkeling.

Landgoed Sparrenhof bestaat uit een afgebakend gebied van 24 hectare natuur, met een aantal ingerichte gebouwen voor verblijf/kamplocatie, een speeltuin en een landhuis. Het landgoed en de gebouwen zijn sinds 1921 in het bezit van de Fraters van Tilburg. Tot begin jaren 80 van de vorige eeuw hadden de fraters het in gebruik als kloosterboerderij. Daarna hebben zij het landgoed beschikbar gesteld voor kinderen en jongeren in kansarme(re) situaties, voor recreatie en voor vakanties in de zomermaanden. Sparrenhof heeft bovendien natuurwaarde als onderdeel van Stadsbos013. Wethouder Marcelle Hendrickx: “Ik ben erg enthousiast dat we deze verborgen parel kunnen ontwikkelen tot de grootste achtertuin waar Tilburgse kinderen kunnen spelen, leren en elkaar ontmoeten.”

Praktijkgericht onderzoek

Naast de pedagogische ontmoetingsplaats, wordt er op Sparrenhof ook een professionele werkplaats ingericht onder de noemer: ‘Empty Farm to Fill’. Met praktijkgericht onderzoek doen jeugdprofessionals, jongerenwerkers, studenten en docent-onderzoekers nieuwe inzichten op over de werkzame principes van pedagogische vrijplaatsen. Deze inzichten kunnen ook breder in de jeugdsector (onderwijs, vrije tijd, cultuur, sport) worden ingezet. De professionele werkplaats en het onderzoek worden geleid door het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (Fontys Hogeschool Pedagogiek). Zij hebben voor dit project een ZonMw-subsidie ontvangen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De intentieverklaring tussen de organisaties is voorlopig voor de periode van 3 jaar (2022 t/m 2024) afgesloten. Gedurende deze periode nemen zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op zich om te komen tot een duurzame, inhoudelijke invulling en bedrijfsvoering van Landgoed Sparrenhof. Als na deze 3 jaar de samenwerking bevalt en er sprake is van een sluitende bedrijfsvoering, dan zijn de Fraters van Tilburg bereid om het landgoed onder dezelfde voorwaarden ter beschikking te stellen tot 2030.