TILBURG - In het Tilburgse Coffeeshopbeleid staat dat er ruimte is voor 2 nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg. Om dit mogelijk te maken start 1 december 2022 een procedure. Belangstellenden kunnen tot en met 15 januari 2023 een verzoek in te dienen.


De nieuwe coffeeshops moeten voldoen aan een aantal criteria:

  • een coffeeshop mag niet binnen een afstand van 250 meter liggen van scholen, andere coffeeshops, jeugd- en jongerencentra, centra voor daklozen- en / of verslaafdenopvang;
  • de locatie moet een horecabestemming hebben of kunnen krijgen;
  • de locatie mag niet in een woonstraat liggen;
  • de locatie mag niet binnen de ringbanen liggen;
  • de locatie mag niet in het buitengebied liggen;
  • de locatie mag niet op bedrijventerreinen liggen;
  • er moet voldoende parkeergelegenheid zijn in de directe omgeving.

Vervolg

Na 15 januari 2023 worden de ingekomen verzoeken getoetst en beoordeeld. Als de door belangstellende ingediende gegevens volledig en juist zijn, komt de belangstellende in aanmerking voor de volgende stap. Dat is een openbare loting waarbij 2 belangstellenden worden gekozen. Zij kunnen vervolgens een aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop indienen.