TILBURG - Tilburg krijgt 10,2 miljoen euro voor de versnelde realisatie van 1.000 (grotendeels) betaalbare woningen op Stappegoor. Dat heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag bekend gemaakt.


Deze subsidie krijgt Tilburg in het kader van de subsidieregeling Woningbouwimpuls. Het draagt ook bij aan:

  • een nieuwe parkeergarage,
  • aanpassing van de infrastructuur, met onder andere een fietsbrug over de A58,
  • (her)inrichting van de openbare ruimte,
  • verbeteren van de langzaam verkeersroutes,
  • een Stappegoorboulevard.

De regeling gaat uit van co-financiering; ook een gemeentelijke bijdrage van 10,6 miljoen euro is dus noodzakelijk. Dit voorjaar neemt de Tilburgse gemeenteraad hierover een besluit.

Wethouder Berend de Vries (Ruimtelijke Ordening en projectwethouder) reageert verheugd: "Met de woningbouwimpuls kunnen we ambities versneld waarmaken. Dat is niet alleen belangrijk voor de stad en regio, maar ook noodzaak ten aanzien van de landelijke woningbouwopgave. De komende jaren staan we voor een zeer grote opgave. Het is van groot belang dat het Rijk gemeenten hierbij financieel ondersteunt zodat we de woningbouw een forse impuls kunnen geven."

Woningbouwimpuls
Tilburg is één van de 28 gemeenten die subsidie krijgen. De woningbouwimpuls is een stimulans voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van het aandeel betaalbare woningen voor mensen met een laag of middeninkomen. De subsidie is bedoeld om het bouwen van woningen te stimuleren. Er is op dit moment een groot tekort: tot 2030 moeten er circa 900.000 woningen bijkomen in heel Nederland.

Wethouder Oscar Dusschooten (wonen): "We zijn harstikke blij met deze subsidie, want in Tilburg moeten we de komende jaren alle zeilen bijzetten om genoeg woningen te bouwen voor alle inwoners. Dit is daarbij een flinke steun in de rug."

Groot Stappegoor
De subsidie komt ten goede aan het project Groot Stappegoor. Onder deze vlag werkt de gemeente samen met Tiwos, BPD en het Consortium Stappegoor aan de ontwikkeling van vijf woningbouwprojecten op Stappegoor. En er zijn plannen voor de openbare ruimte. Zo wil BPD op de Appenijnenstrook (langs de Stappegoorweg) en op de parkeerplaats voor de Ireen Wüst ijsbaan ongeveer 550 appartementen realiseren. Achter T-Kwadraat zijn plannen voor de ontwikkeling van een appartementencomplex met circa 175 woningen. Aan de Ringbaan-Zuid heeft Tiwos ambities voor een tijdelijk complex met 80 tot 90 kleine appartementen voor mensen met een urgent huisvestingsprobleem of een zorgbehoefte. Ook wil Tiwos de 'Poort van Stappegoor' bouwen, met 199 appartementen aan de Ringbaan Zuid tegenover het zwembad Stappegoor. Van alle nieuwe woningen valt 50% in de categorie 'betaalbaar wonen' (sociale huur, middenhuur en sociale koop).

Proces
De gemeente gaat samen met bewoners, ondernemers, vastgoedontwikkelaars en partijen in het gebied, zoals de tennisvereniging en gebruikers van de atletiekaccommodatie, in gesprek om de plannen verder uit te werken. De totale ontwikkeling (woningen, parkeren, openbare ruimte) duurt tot eind 2028.