TILBURG - Het college wil de hoeveelheid sluipverkeer door het Dwaalgebied verminderen. Daarom is het Radioplein vanaf 6 april 2021 dagelijks tussen 11:00 en 6:00 uur niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer. Camera’s die kentekens registreren houden toezicht op de maatregel.


Automobilisten die tussen 11:00 en 6:00 uur langs het Radioplein willen rijden, hebben een verkeersontheffing nodig. Niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Inwoners zonder auto of die niet tussen deze tijden door dit deel van de Nieuwlandstraat rijden, hoeven geen ontheffing aan te vragen. Er blijven alternatieve routes om het Dwaalgebied te verlaten. Voor fietsers, scooters en voetgangers blijft het Radioplein op ieder moment toegankelijk. Tijdens de laad- en lostijden (dagelijks tussen 06.00 en 11.00 uur) kan het auto- en vrachtverkeer wel langs het Radioplein rijden. Buiten deze tijden langs het pleintje rijden zonder verkeersontheffing levert na een eerste waarschuwing steeds een boete op.

Verkeersontheffing
Een verkeersontheffing kost 96,45 euro en is geldig tot 1 januari 2023. Een aanvraag doen kan via de pagina verkeersontheffiing op deze site tilburg.nl. Op deze pagina staat ook een adressenlijst met adressen die in aanmerking komen voor een verkeersontheffing.

De verwerking van een verkeersaanvraag (toets en afgifte) duurt 2 weken. Vraag voor 19 maart a.s. een ontheffing aan als u vanaf 6 april de verkeersontheffing in huis wilt hebben. Een aanvraag doen na 19 maart is ook mogelijk, maar dan volgt de ontheffing mogelijk pas na 6 april a.s.

Overlast
De grote hoeveelheid sluipverkeer door het dwaalgebied zorgt voor veel overlast. Uit onderzoek blijkt dat 35% van het verkeer (ongeveer 450 auto's per dag) door het gebied rijdt zonder ergens te stoppen. De gemeente wil binnen de cityring het bestemmingsverkeer, voetgangers en fietsers voorrang geven op het autoverkeer. Door de Nieuwlandstraat ter hoogte van het Radiopleintje af te sluiten voor (sluip)verkeer, wordt het verkeer dat niet in het dwaalgebied hoeft te zijn geweerd.