TILBURG - Playground Westerpark is een van de winnaars van The Outdoor Generation: een project waarbij Krajicek Playgrounds in Nederland worden omgebouwd tot duurzame, innovatieve en sportieve ontmoetingsplekken.


Dit werd 6 januari bekendgemaakt. Wethouder Dols (Sport, Welzijn en Gezondheid): “Mooi nieuws. Samen met de Krajicek Foundation en vele andere partners uit de stad maken we van deze playground een plek met nog meer mogelijkheden. Waar jong en oud kunnen spelen, bewegen, ontdekken en elkaar kan ontmoeten. Een mooie impuls voor Tilburg West en voor het beweegvriendelijker maken van onze openbare ruimte.”

Populair
Playground Westerpark is één van de populairste Playgrounds in Tilburg. Vooral bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar. De nieuwe playground moet een centrale, vitale plek in de wijk vormen voor diverse doelgroepen. Met speelvoorzieningen voor de jongste jeugd, uitdaging voor jongeren, maar ook beweegvoorzieningen voor ouderen. Daarbij streeft de gemeente ernaar dat organisaties als scholen, buurtsport, jongerenwerk, ouderenorganisaties en GGD samenwerken aan een programma voor al deze doelgroepen. De plannen voor de playground sluiten aan op de gemeentelijke Sport- en beweegvisie. Daarin staat het stimuleren van bewegen centraal. Maar ook het inzetten van sport als middel, bijvoorbeeld voor participatie van inwoners.

The Outdoor Generation is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij. In totaal zijn 21 aanvragen ingediend en zijn 10 playgrounds geselecteerd. Binnenkort gaat de gemeente verder in gesprek met de Krajicek Foundation over de uitvoering.