TILBURG - Er zijn nieuwe plannen voor het Wagnerplein. Als het door gaat, komen bij het plein 270 nieuwe woningen, 1700 vierkante meter extra winkelruimte en het Von Weber park krijgt een opknapbeurt. De gemeente en ontwikkelaar BPD kijken het komende half jaar naar de haalbaarheid van de plannen.


In de nieuwe plannen is ook plek voor (nieuwe) sociaal-maatschappelijke initiatieven. Voorstellen om bijvoorbeeld de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De 270 nieuwe woningen (voornamelijk appartementen) moeten aan de zuidkant van het plein komen. De gemeente eist dat minimaal 20 procent van de woningen in de categorie sociale huur valt en 10 procent in de categorie middeldure huur. Het gaat hier voornamelijk om hoogbouw. Het Von Weber park verandert in een open stadstuin, waar ruimte is voor activiteiten en recreatie door wijkbewoners. Rond het plein komt een wandel- en fietsroute.

Wethouder Bas van der Pol: “Met deze beoogde aanvullende kwaliteitsslag versterken we de ontwikkeling van het Wagnerplein en het omliggende gebied. Het past in onze ambities, en dus zeker ook in Tilburg Noord, om te zorgen voor meer woningen, maar ook fijne leef- werk en verblijfomgevingen voor onze bewoners.”

Participatie

Er is nog geen definitief besluit over de plannen, Na de zomer organiseert de gemeente een aantal gesprekken en toelichtingen. Op basis van die gesprekken worden de plannen uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Eind 2021 neemt de gemeente op basis hiervan een besluit of het project door kan gaan. Bij het uitwerken van de plannen heeft de gemeente BPD expliciet verzocht om aan te sluiten op het gedachtegoed van PACT Noord. Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd in wijkbrede participatie in een vroeg stadium. Na de zomer worden daarvoor enkele bijeenkomsten georganiseerd. Hierin staat de vraag centraal welke maatschappelijke behoeftes de wijk heeft.

Verkeerssituatie

De gemeente kijkt in het haalbaarheidsonderzoek ook naar de verkeerssituatie rond het Wagnerplein. De gemeente krijgt regelmatig klachten over opstoppingen. Uit onderzoek blijft dat dit komt door de grote hoeveelheid verkeer op de Beethovenlaan. Dit leidt tot opstoppingen op de kruispunten met de Brucknerlaan en Haendellaan.

Voorgeschiedenis

De afgelopen jaren kreeg het winkelcentrum een opknapbeurt. O.a. met nieuwe winkels en woningen. De openbare ruimte rond het plein werd opnieuw ingericht. Daarmee heeft het gebied een belangrijke kwaliteitsimpuls gekregen. De laatste twee deelplannen (33 woningen in het Von Weberpark en 30 woningen op de kop van het plein) uit het oorspronkelijke plan uit 2014 zijn niet gerealiseerd. Het college en BPD constateerden dat het opwaarderen van het Von Weberpark en het toevoegen van meer woningen om te voorzien in een snel stijgende vraag vroeg om bijstelling van de plannen. Onlangs sloten de gemeente en BPD hiervoor een nieuwe overeenkomst met daarin afspraken om de haalbaarheid verder te onderzoeken.