TILBURG - De gemeente richt 6 belangrijke straten in de binnenstad opnieuw in. De nadruk ligt hierbij op groen, wateropvang en toekomstige kabels en leidingen. De Willem II-straat is als eerste aan de beurt.


In de ondergrond van de binnenstad van Tilburg liggen kilometers aan kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en data. Momenteel is Enexis hard aan het werk om te voldoen aan de verplichting van de overheid om voor 2024 de verouderde leidingen van grijs gietijzer te vervangen. Ook andere nutsbedrijven vervangen tegelijkertijd verouderde kabels en leidingen. Deze werkzaamheden bieden ook de gemeente een mooie kans om 6 belangrijke straten in de binnenstad aan te pakken. Het gaat om de Willem II-straat, Stationsstraat, Nieuwlandstraat, Tuinstraat, Heuvelstraat en de Korte Heuvel. Bij deze nieuwe inrichting is er extra aandacht voor meer groen, het op een vernieuwende manier ondergronds opvangen van water en extra ruimte voor toekomstige kabels en leidingen. Het werk van de gemeente start half 2021 in de Willem II-straat.

Meer groen binnenstad
Dit voorjaar maakte de gemeente bekend ruim 1,1 miljoen euro uit te trekken voor groen in de binnenstad. Door meer groen loopt de temperatuur minder snel op in dit gebied (verlagen hittestress). Bovendien kan het regenwater via de plantvakken makkelijk de bodem inzakken. Dit zorgt dat het rioolstelsel minder wordt belast bij hevige regenval. De innovatieve ondergrondse maatregelen die de gemeente treft, zorgen ervoor dat het water in het gebied blijft. Want de steeds hogere zomertemperaturen zorgen ook voor droogte. Door voor verschillende soorten groen te kiezen, worden ook meer vlinders en insecten naar het gebied getrokken (verhogen biodiversiteit). Op deze manier is de straat voorbereid op de veranderende weersomstandigheden (klimaatadaptatie) en een fijnere plek om te wonen, werken en te recreëren.

Keuze ontwerpvariant
Er zijn 3 ontwerpvarianten voorgelegd aan de Omgevingscommissie voor een de nieuwe inrichting van de Willem II-straat. Er is gekozen voor een variant met meer groen, zonder dat dit afbreuk doet aan de vele historische gevels in de straat. Ook de Heemkundekring Tilburg, Binnenstad Management Tilburg en stichting Stadsbomen hebben positief gereageerd op deze ontwerpvariant. De gemeente gaat nu aan de slag om de plannen verder uit te werken en gaat binnenkort communiceren met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de straat.