TILBURG - Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht de gemeente de mogelijkheid van een zwembad in de Piushaven. Die optie is nu uitgesloten, onder meer vanwege onvoldoende draagvlak onder omwonenden en vanwege de scheepvaart.


De gemeente Tilburg gaat op zoek naar een locatie waar de waterkwaliteit voldoende is om in natuurwater te kunnen zwemmen.

De stichting ‘Swim to fight cancer’ vroeg de raad in 2020 om een zwembad in de Piushaven. De gemeenteraad vroeg het college om de mogelijkheden voor een veilige en verantwoorde realisatie voor komende zomer te onderzoeken. In dat onderzoek zijn ook de omwonenden bevraagd. Het merendeel is geen voorstander. Zij vrezen overlast en grote drukte. Afgelopen februari stelde de raad bovendien het recreatieve beleid van de Piushaven vast, dat juist pleit voor een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Ook de kwaliteit van het water in de Piushaven blijkt niet ideaal om de volgens de Omgevingsdienst Noord-Oost Brabant. Zwemmen in de haven was al verboden vanwege veiligheid: in de haven vaart ook scheepvaartverkeer.

Veiligheid van zwemmers

Wethouder Berend de Vries (Piushaven) begrijpt dat er teleurstelling zal zijn over het besluit: “We zien de populariteit van de Piushaven groeien. Ook de roep om zwemwater in de stad blijft een terugkerend onderwerp. Tegelijkertijd zijn we als stadsbestuur verantwoordelijk voor veiligheid van zwemmers in openbaar water en draagvlak bij omwonenden. Dat betekent soms dat we keuzes maken om plannen niet door te laten gaan, hoe leuk ze in eerste instantie ook zijn.”

Zwemlocaties
De vraag naar zwemlocaties in natuurwater is een terugkerende vraag. De stad groeit en dus ook de behoefte aan buitenactiviteiten. Het creëren van nieuwe mogelijkheden voor buitenrecreatie past bij de beleidsdoelen van de gemeente. Daarom start de gemeente het komende jaar met een quick scan, om minimaal een alternatieve locatie in beeld te krijgen. Het Wijckermeer en de Noorderplas worden genoemd als mogelijke locaties. Mocht een van deze locaties kansrijk zijn, dan moet het college een besluit nemen over de haalbaarheid en de exploitatie.

Om natuurwater aan te wijzen als een openlucht zwemlocatie moet een aanvraag worden ingediend bij de Omgevingsdienst. Het proces om goedkeuring te krijgen ten aanzien van de waterkwaliteit duurt gemiddeld 2 jaar. De Omgevingsdienst doet in die tijd uitgebreid onderzoek naar onder andere veiligheid, de waterkwaliteit, de geschiktheid van de omgeving om te recreëren, het effect van gratis zwemfaciliteiten op bestaande zwembaden, toezichtfaciliteiten enzovoort.