TILBURG - De gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en TenneT ondertekenden op 20 juli belangrijke overeenkomsten voor het gebied rond de rioolwaterzuivering (RWZI) ten noorden van Tilburg.


Zo is onder andere vastgelegd wie eigenaar wordt van welke grond en hoe alle partijen de omgeving gaan inrichten. De afspraken versnellen de komst van een hoogspanningsstation. Dat is nodig voor een betrouwbaar stroomnet in de regio.

Over enkele jaren ziet de omgeving rond de rioolwaterzuivering van Tilburg er anders uit, met een hoogspanningsstation, verplaatsing van de waterberging, ecologische verbindingszone, recropassage (brede natuurverbinding onder de N261 zodat dieren veilig kunnen oversteken) en een snelfietspad. TenneT wil het hoogspanningsstation gaan bouwen, zodra er goedkeuring is op het inpassingsplan en de vergunningen binnen zijn.

Herontwikkeling gebied

Het is nodig om een deel van de waterberging te verplaatsen naar beide kanten van de N261, omdat het hoogspanningsstation hier deels komt te liggen. In de waterberging wordt gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallatie opgeslagen. De gedeeltelijke verplaatsing en de bouw van het station vormen de aanzet voor herontwikkeling van het gebied rond de RWZI.
De gemeente wil het ontbrekende stuk snelfietspad op de Bos en Beemdweg aanleggen. De provincie wil een ecologische verbindingszone en recropassage (verbinding tussen beide kanten van de N261) aanleggen, om zo de Stokhasseltlaan te verbinden met de Bos en Beemdweg voor recreatief verkeer en dieren.

Samenwerking

Marjolein de Gorter, Tennet: “Het is bijzonder dat al deze partijen zich zo inspannen om het station, natuur en recreatie op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgt ervoor dat we ook snel aan de slag kunnen en maakt de samenwerking een voorbeeld voor Nederland.”
Daar sluit Hagar Roijackers, Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, zich bij aan: “Landschapspark Pauwels krijgt hiermee een impuls. Het nieuwe 380 kV-station pakt knelpunten aan in de regionale energielevering. En er is ruimte voor recreatie, landbouw, waterberging en natuur.”
Bas Peeters, Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel: “Het is een mooie stap in alle ontwikkelingen rond het terrein van onze rioolwaterzuivering in Tilburg. We zien uit naar een spoedige en voorspoedige realisatie van de plannen. Met als eindresultaat een overloopvijver, passend in het landschap. Zo kunnen we samen blijven werken aan schoon water voor Tilburg en omgeving.”

Wethouder Rik Grashoff (Duurzaamheid en Energietransitie) van de gemeente Tilburg: “Deze ontwikkeling is van cruciaal belang voor de energietransitie. We hopen op een spoedige realisatie, want de netschaarste moet zo spoedig mogelijk opgelost worden. Het is een mooi plan, waarbij we met elkaar de puzzel leggen van 380 KV station, waterzuivering, fiets- en ecologische verbinding en natuurontwikkeling.”