TILBURG - De gemeente voert verschillende onderzoeken uit om de haalbaarheid van nieuwbouw voor onderwijscentrum Leijpark (OCL) te toetsen. Het gaat om nieuwbouw op het bezoekersparkeerterrein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ).


Begin november worden de resultaten verwacht van onder andere geluids- en verkeersonderzoeken. Dan organiseert de gemeente in samenwerking met het OCL een informatieavond voor omwonenden en overige betrokkenen. Eind van het jaar/begin 2023 gaat het ontwerp bestemmingsplan, dat nodig is voor de nieuwbouw van het onderwijscentrum, ter inzage.

Verbouwing ziekenhuis

Het ETZ wordt de komende 30 jaar helemaal vernieuwd. Het 'oude' ziekenhuis wordt vanaf 2026 in fases vervangen door een volledig nieuwe zorgcampus. Het ziekenhuis breidt uit aan de achterzijde, richting de Kempenbaan. Daar komen in 2026 een parkeergarage, een nieuw gebouw voor alle spoedzorg, een nieuw kliniekgebouw met 120 verpleegbedden en op termijn ook de nieuwe hoofdingang. Op het huidige bezoekersparkeerterrein ontstaat daardoor plek voor de gewenste nieuwbouw van Onderwijscentrum Leijpark. De school voor speciaal onderwijs groeit en heeft extra ruimte op de zorgcampus nodig om een samenhangend pakket van onderwijs en revalidatiezorg aan kwetsbare kinderen te blijven bieden.

Maandag 18 juli besprak de gemeenteraad het bestemmingsplan dat nodig is voor de nieuwbouw van het ETZ. “Het ETZ is voor onze inwoners, maar ook voor de inwoners uit onze regio een belangrijk spil in de lokale gezondheidszorg. Ik ben dan ook blij dat zij met dit raadsbesluit direct doorkunnen met de voorbereiding voor de bouw van een toekomstbestendige campus”, aldus wethouder Bas van der Pol (Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening): ”Met deze vernieuwing ontstaat ook ruimte voor de gewenste ontwikkeling en nieuwbouw van het onderwijscentrum. Zo kunnen we twee vliegen in één klap slaan in het werken aan een gezonde en inclusieve stad”.

Het bestemmingsplan voor het ETZ werd maandag 18 juli 2022 vastgesteld met de toezegging dat het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie van het OCL, als dit haalbaar is, nog voor de zomer van 2023 terugkomt op de raadsagenda.