TILBURG - De gemeente Tilburg onderzoekt de komende periode hoe de exploitatie van openluchtzwembad De Groene Wellen in Udenhout er na april 2025 uit gaat zien. De huidige overeenkomst loopt dan af.


De gemeente Tilburg moet een keuze maken over de toekomstige exploitatie. De gemeente kan het zwembad zelf gaan beheren, een (nieuwe) exploitant zoeken of een andere constructie bedenken. Het uitgangspunt is om het zwembad als sportfaciliteit voor Udenhout en de directe omgeving te behouden.

Onderzoeken

Sinds 30 jaar wordt het zwembad geëxploiteerd door een lokale ondernemer. Op 11 april 2025 eindigt de exploitatieovereenkomst. Eventuele beëindiging moet uiterlijk een jaar van tevoren worden aangekondigd bij de huidige exploitant. Vandaar dat de gemeente de komende periode diverse onderzoeken start om in 2024 een goede keuze te kunnen maken over wat er nodig is om verder te kunnen.

In juli starten de volgende onderzoeken:

  • Een inventarisatie van het technisch onderhoud van alle gebouwen en bijbehorende installaties. Daardoor wordt ook helder welke investeringen er nodig zijn.
  • Een marktonderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik. Onderdeel hiervan is een bezoekerstevredenheidsonderzoek.
  • Onderzoek naar de wettelijke en juridische aspecten.
  • Verkennend onderzoek naar de ontwikkelingen in de omgeving van het zwembad, die invloed kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling.

Als deze onderzoeken klaar zijn, worden de mogelijkheden voor de exploitatie uitgewerkt.

Half 2024 zijn alle onderzoeken afgerond en is er een goed beeld van de diverse opties. Aansluitend neemt de gemeenteraad een besluit. De dorpsraad, het lokale actiecomité voor behoud van het zwembad en de huidige exploitant worden betrokken bij de onderzoeken.