TILBURG - Berry Kempenaers uit Goirle is zaterdag 18 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet voor Tennis- en Padelclub Tilburg (TCT). De club kreeg vanwege het 75-jarig bestaan ook de Tilburgse Ereprent.


Locoburgemeester Esmah Lahlah reikte de onderscheidingen uit.

Berry Kempenaers heeft naast zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij de club ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en promotie van tennis in Nederland. Hij was bestuurslid tussen 1977 en 1988 en daarna jarenlang voorzitter en lid van diverse commissies binnen TCT. Als bestuurslid maakte hij deel uit van het team Technische Zaken met de portefeuille Toernooien en commissie. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie van diverse interne en externe toernooien. Daarnaast was hij 24 jaar lang penningmeester bij de Tennisbond voor het district Centraal-Brabant. Ook zat hij tien jaar lang in de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Bij het aflopen van de termijn van tien jaar ontving hij de Zilveren Bondsspeld vanwege zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling en promotie van tennis in Nederland. Tussen 1988 en 2016 was hij commissielid en voorzitter van het Open Toernooi van TCT en vanaf 1994 voorzitter van het Open Veteranentoernooi. Tijdens de toernooien was hij ook actief als wedstrijdleider. Sinds acht jaar is Berry Kempenaers voorzitter van de Stichting Tennis Accommodatie Tilburg (STAT) en in die hoedanigheid mede-verantwoordelijk voor het beheer van het paviljoen, de tennis- en padelbanen, de infrastructuur en overige voorzieningen. Momenteel is de heer Kempenaers operationeel projectleider van de uitbreiding van de tennis- en padelbanen en het paviljoen van TCT.

TCT is opgericht op 15 januari 1947 en is vandaag de dag met 1600 leden één van de grootste tennis- en padelverenigingen van Zuid-Nederland. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan kreeg de club zaterdag 18 juni de Tilburgse Ereprent.