TILBURG - In heel Nederland zijn proeven geweest met de bewegwijzering van fietsroutes. De uitkomsten vormen de basis voor nieuwe, uniforme richtlijnen en dus ook voor nieuwe wegwijzers op onze snelfietsroutes.


De provincies Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht voerden 2 pilots uit om te onderzoeken of de huidige fietsbewegwijzering nog voldoet aan de wensen van de fietser. In 2017 startte een eerste pilot op de snelfietsroute Tilburg – Loon op Zand – Waalwijk (F261). Hier voerde de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) onderzoek uit naar bewegwijzering, in samenwerking met de overheden en kennisinstellingen Breda University of Applied Sciences (BUAS) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Uit dit onderzoek bleek, dat een wegwijzer vóór de kruising en een bevestigingsbord ná de kruising zorgt voor een betere leesbaarheid van de bewegwijzeringsbordjes. Goede leesbaarheid van bewegwijzering zorgt voor meer verkeersveiligheid. Aan de hand van de resultaten van de eerste pilot is in 2018 een tweede pilot gestart om nog meer inzicht te krijgen in de leesbaarheid van bewegwijzering en de beleving van de fietser.

Landelijk systeem
De bevindingen van deze pilots vormen de basis voor een landelijk fietsbewegwijzeringssysteem en hebben gezorgd voor aanpassing van de richtlijnen. Deze richtlijnen zullen op alle snelfietsroutes worden toegepast met als doel: veiligheid, uniformiteit en continuïteit.

Regionale snelfietsroutes
Tilburg investeert samen met andere Brabantse gemeenten en de provincie in snelfietsroutes. Op deze snelfietsroutes kun je lekker doorfietsen; de fietspaden zijn breed en voorzien van asfalt en verlichting. Daarnaast hebben fietsers vaker voorrang op zijwegen en zijn er geen drempels. De afgelopen jaren is het aantal fietsers op regionale fietsroutes toegenomen.