TILBURG - Naast de koninklijke onderscheidingen kent Tilburg al jaren verschillende gemeentelijke onderscheidingen. Deze zijn onlangs aangepast, zodat meer mensen voor een onderscheiding in aanmerking kunnen komen.


In Tilburg worden in vergelijking met andere Brabantse gemeenten relatief veel onderscheidingen uitgereikt, zowel gemeentelijke als koninklijke. Daar zijn we trots op. Tilburg is uniek door zijn grote diversiteit; een stad waar iedereen ertoe doet en waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd moet kunnen voelen, ongeacht afkomst of leeftijd. In het aantal onderscheidingen, zowel gemeentelijke als koninklijke, die de afgelopen jaren zijn uitgereikt, zien we deze inclusiviteit echter niet terug. Daarom is er gekeken naar hoe het gemeentelijk waarderen een bredere invulling kon krijgen.

Gesprekken in de stad

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met inwoners met verschillende functies en achtergronden, over hoe we het gemeentelijk waarderen een bredere invulling zouden kunnen geven. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het college op 7 juli besloten dat de Gouden Speld geen onderdeel meer uitmaakt van het nieuwe gemeentelijke decoratiestelsel. Een grote groep mensen met maatschappelijke verdiensten bleek niet meer in aanmerking te kunnen komen voor deze onderscheiding. Uit de gesprekken is ook gebleken is dat de onderscheidingen bij veel mensen niet bekend zijn. Daarom gaat de gemeente extra inzetten op de informatievoorziening over onderscheidingen.

Nieuw gemeentelijk decoratiestelsel

Het college heeft het besluit genomen dat het gemeentelijk decoratiestelsel er als volgt uitziet:

 • Gouden Erepenning
  Dit was voorheen de Gouden Legpenning en heeft een kleine naamswijziging gekregen.
 • Zilveren Erepenning
  Dit was voorheen de Zilveren Legpenning en heeft een kleine naamswijziging gekregen.
 • Tilburg Trofee (ongewijzigd)
 • Een nog te ontwikkelen onderscheiding voor bedrijven en organisaties
  Voor Tilburgse bedrijven en organisaties die een bestaansjubileum vieren van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 25 verhoogd. Het gaat om bedrijven en organisaties die zich al jarenlang als ondernemer, culturele of maatschappelijke instelling inzetten voor Tilburg. Zij hebben hun roots in Tilburg en hebben hun ontwikkeling in en met Tilburg doorgemaakt. Zij zijn de Makers van Tilburg. Op dit moment wordt gewerkt aan de vorm en naam voor deze onderscheiding.
 • Een nog te ontwikkelen Kinder-/jongerenonderscheiding
  Hiermee krijgt ook deze specifieke doelgroep een plek in het gemeentelijk decoratiestelsel. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het beleid voor deze onderscheiding. Kinderen en jongeren uit de stad worden hierbij betrokken.

Adviescomité

Er komt een adviescomité dat gaat helpen om mensen te vinden die een onderscheiding/waardering verdienen. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Tilburgse samenleving op wijk- en buurtniveau. In het comité zitten ook twee raadsleden. Het comité heeft haar voelsprieten in de Tilburgse samenleving en draagt gevraagd en ongevraagd kandidaten voor een onderscheiding voor aan de burgemeester.

Voordragen

Voordrachten voor gemeentelijke onderscheidingen moeten 2 maanden van tevoren worden ingediend.
Voordrachten voor koninklijke onderscheidingen voor de Lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juli in het jaar voorafgaand aan de lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.

Meer informatie

Voor het voordragen voor een gemeentelijke of koninklijke onderscheiding, kan contact opgenomen worden met het team Kabinetszaken van de gemeente via onderscheidingen@tilburg.nl of via 013 – 542 92 98.