TILBURG - Er komen 2 nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg. Na een openbare loting door een notaris op donderdag 8 juni is bepaald welke 2 ondernemers een aanvraag voor een horecavergunning voor een coffeeshop mogen indienen bij de gemeente. Het gaat om locaties aan het Verdiplein 111 (Tilburg Noord) en Koningsoord 134 (Berkel-Enschot).


Het aantal coffeeshops in de gemeente Tilburg groeit daarmee van 11 naar 13. De gemeente besloot in 2020 al om het aantal coffeeshops uit te breiden. Met de 2 nieuwe locaties kan het aantal bezoekers beter over de gemeente worden verspreid en kunnen de coffeeshops een zekere kleinschaligheid behouden. Op dit moment krijgen de Tilburgse coffeeshops gemiddeld 250.000 bezoekers per jaar per coffeeshop. In andere steden in Zuid-Nederland ligt dit gemiddelde met 210.000 bezoekers per coffeeshop een stuk lager.

Selectie van de locaties

De gemeente Tilburg ging bij de selectie van de locaties stap voor stap te werk. Na het opstellen van de eisen en voorwaarden voor een geschikte locatie konden geïnteresseerde ondernemers zich t/m 15 januari 2023 bij de gemeente aanmelden. Na toetsing van de aanmeldingen namen de geschikte locaties vervolgens op donderdag 8 juni deel aan een openbare loting in het stadhuis. Na de loting door een notaris is bepaald dat de ondernemers voor de locaties aan Verdiplein 111 (Tilburg Noord) en Koningsoord 134 (Berkel-Enschot) een vergunningsaanvraag mogen indienen.

Aanvraag vergunning

Het is nog niet zeker dat de coffeeshops daadwerkelijk op de genoemde locaties gaan komen. Hiervoor moeten de ondernemers eerst een vergunningsaanvraag voor een horeca-exploitatie voor een coffeeshop indienen bij de gemeente. Hiervoor hebben zij maximaal 6 weken de tijd. Na het toetsen van de aanvragen door de gemeente wordt duidelijk of de coffeeshops daadwerkelijk op deze locaties mogen komen. Als de locaties niet op tijd een vergunningsaanvraag indienen of niet aan alle regels voldoen, krijgt de volgende op de lotingslijst de kans om een vergunning voor een coffeeshop aan te vragen. Zodra hier meer informatie over is, lees je dat op deze site. Meer informatie op de pagina 'coffeeshops' op deze site. Daar staat ook een verwijzing naar de pagina met de antwoorden op de veelgestelde vragen.