TILBURG - De gemeente gaat meer samenwerken met de stichting Willem II Betrokken. Deze stichting organiseert o.a. activiteiten op het gebied van gezondheid en talentontwikkeling. De stichting krijgt een subsidie van 10.000 euro van de gemeente.


De gemeente en Willem II Betrokken willen samen de kracht van sport, bewegen en Willem II versterken in Tilburg. De stichting en de gemeente werken al langer samen. Zo is Willem II Betrokken ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Positief Voetbalklimaat Tilburg (PVKT) en draagt de gemeente via JOGG bij aan de Rabo Willem II Foodtour. Een mooi voorbeeld van hoe de kracht van sport bijdraagt aan gezondheid. Tijdens de Rabo Willem II Foodtour krijgen leerlingen negen lessen op het gebied van gezonde voeding. Aan het eind van iedere les krijgen de leerlingen een vlogopdracht van de spelers van Willem II. Ook werkt de gemeente met de Diamant-groep en Willem II samen aan het Fit to Work-programma.

Gezondheid inwoners
Rolph Dols, wethouder Gezondheid, Sport, Zorg & Welzijn: “De programma’s van Stichting Willem II Betrokken dragen bij aan de gezondheid, welzijn en het geluk van onze inwoners. Football memories bijvoorbeeld; een programma gericht op het voorkomen van sociale eenzaamheid door betekenisvolle ontmoetingen tot stand te brengen. De gedeelde passie voor het voetbal verbindt deelnemers en vrijwilligers. Daarmee sluit het goed aan op wat we met het lokaal Tilburgs sportakkoord willen bereiken; samen met anderen sport als middel inzetten voor gezondheid maar ook om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan en bestaanszekerheid te versterken.”

Om de samenwerking te versterken is deze nu officieel vastgelegd en is er een subsidie van 10.000 euro aan verbonden. Zo wordt blijvend geïnvesteerd in de huidige samenwerkingsprojecten en worden nieuwe projecten toegevoegd.

Dankbaar
“Willem II Betrokken zet het imago en de kracht van Willem II in om een duurzame bijdrage te leveren aan talentontwikkeling, participatie en een positieve gezondheid”, aldus Pieter Jansen, voorzitter van de stichting. “Een structurele samenwerking met de gemeente gaat ongetwijfeld bijdragen aan de zichtbaarheid en maatschappelijke doelen van Willem II in de regio Tilburg. Wij zijn de gemeente Tilburg zeer dankbaar voor de investering in tijd en middelen om de gezamenlijke projecten te continueren en nieuwe initiatieven te omarmen. We verwachten een meerjarige constructieve samenwerking.”