TILBURG - Als de gemeenteraad in april 2021 groen licht geeft, kan de gemeente beginnen met de voorbereidingen van een aantal vervolgstappen voor het project Stadsforum. Het gaat om de aanleg van het Willemsplein en het autoluw maken van de Schouwburgring en de Paleisring.


Autoluw betekent: zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer. De gemeenteraad kan instemmen met het definitief ontwerp van het nieuwe plein en instemmen met de voorbereidende kredieten. In de 2e helft van 2021 volgt de kredietaanvraag voor de aanleg van het nieuwe Willemsplein. Hiervoor is het nodig om de parkeergarage onder het Willemsplein te slopen en de Maawmuur te verplaatsen. De gemeente legt een groen plein aan voor evenementen en de markt. Begin 2022 moet de eerste schop de grond in. Stadsforum wordt een plein in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het Paleis-Raadhuis en het stadhuis.

Koningswei
Daarnaast wil het college uitwerken hoe de omgeving van het Factorium, het gerechtsgebouw en Frankenhof goed kan aansluiten op het nieuwe Stadsforum en Koningswei. Door een flinke afname van het verkeer naar maximaal 8.000 auto’s per 24 uur, ontstaat ruimte voor het Stadsforum. Door de markt en andere evenementen hier naartoe te verplaatsen, ontstaat op het Koningsplein weer ruimte voor woningbouw, meer groen en een verbinding met de Piushaven. Het college wil de oostflank van de cityring aanpassen, waardoor de parkeergarages goed bereikbaar blijven, maar dat het doorgaande verkeer de binnenstad niet langer doorkruist. Voor de zomer wil het college de aanpassing van de cityring voorleggen aan de raad. De werkzaamheden aan de cityring starten in 2023 nadat het Willemsplein is opgeleverd.

Wethouder Mario Jacobs: “Met het Stadsforum en straks het nieuwe Koningsplein (Koningswei) ontstaat stap voor stap een toekomstbestendige en economisch gezonde binnenstad. Een binnenstad met meer groen, minder doorgaand verkeer en een kloppend winkelhart waar Tilburgers en bezoekers inkopen doen, graag verblijven en evenementen bezoeken. Dat is een prachtig toekomstbeeld, waar we snel de eerste stappen in gaan zetten”.

Samen met vastgoedontwikkelaar Amvest/Aegon en woningcorporatie TBV Wonen wordt gewerkt aan een plan om het Koningsplein om te vormen naar Koningswei. Een plek met veel nieuwe appartementen en veel groen.

Herontwikkelen
Verder onderzoekt de gemeente samen met ontwikkelaar BPD de ruimtelijke en financiële haalbaarheid voor het herontwikkelen van (een deel van de) Schouwburgpromenade en het Louis Bouwmeesterplein. Daarbij worden ook de kiosken op het noordelijke deel van de promenade betrokken. Het Louis Bouwmeesterplein moet een schakel worden tussen de binnenstad, stadspark Oude Dijk en de historische lint Korvelseweg.