TILBURG - In de periode tot 2025 komen er 1500 sociale huurwoningen bij in de gemeente Tilburg. Dat zijn er 700 meer dan in 1e instantie het plan was. Er moeten meer huizen komen omdat de bevolking harder groeit dan verwacht. Dat blijkt uit provinciale cijfers.


Ook in de periode 2025-2030 moeten er 1500 sociale huurwoningen bijgebouwd worden om aan de vraag te voldoen Een sociale huurwoning in Nederland is een huis waarvan de kale huur niet hoger is dan 737,14 euro per maand (bedrag uit 2020, red.).

De gemeente, de woningbouwcorporaties Tiwos, TBV Wonen en WonenBreburg en de georganiseerde huurders Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBOT) maakten vorig jaar afspraken in het Convenant Wonen. Daarbij werd uitgegaan van 800 nieuwe sociale huurwoningen voor de periode tot 2025 en 400 voor de periode 2025-2030. Deze afspraken zijn aangepast op basis van de nieuwe cijfers.

Spoedzoekers

Het gaat niet alleen om permanente woningen. Voor de zogenoemde spoedzoekers komen er ook tijdelijke woningen die maximaal 15 jaar te gebruiken zijn. Het bouwen van deze huizen gaat sneller. De groep spoedzoekers bestaat uit statushouders, studenten, mensen die uit een echtscheiding of faillissement komen of inwoners uit een zorginstelling zoals RIBW, SMO Traverse of Prisma. Het gaat hierbij niet om arbeidsmigranten.

Passende woning

“Tilburg groeit de komende jaren. We moeten zorgen dat onze woningvoorraad meegroeit, een aanzienlijke opgave. Daarom ben ik blij dat we hier samen met de corporaties en ontwikkelaars op in kunnen springen. Omdat ook in de toekomst voor alle Tilburgers een passende woning beschikbaar moet zijn”, aldus wethouder Oscar Dusschooten (Wonen). Voor de snellere realisatie van sociale huurwoningen draagt de gemeente de komende jaren 4,4 miljoen euro bij.

Corporaties

De corporaties zijn positief dat de gemeente Tilburg in de grote groeiopgave nadrukkelijk aandacht heeft voor het toevoegen van betaalbare sociale huurwoningen. Ze committeren zich aan de extra groei en versnellingsopgave. Het verhogen van de opgave en het aanbrengen van de versnelling is ambitieus, niet alleen door de versnelling in tijd, maar ook door een schaarste aan ontwikkellocaties. Voor de periode tot 2025 zijn er diverse concrete projecten in beeld. De gemeente en de corporaties onderzoeken momenteel wat er extra nodig is om de bijgestelde afspraken waar te kunnen maken.