TILBURG - 25 inwoners uit Tilburg hebben uit handen van burgemeester Theo Weterings een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens de Lintjesregen op 26 april in de Raadszaal van het vernieuwde Stadhuis.


Vanwege de RIVM-maatregelen waren de uitreikingen verdeeld over 2 bijeenkomsten en in een zogenoemde hybride vorm. In de Raadszaal waren alleen de decorandi met partners/begeleiders aanwezig. Familieleden, vrienden en overige geïnteresseerden konden de ceremonie online live volgen.

Jongste decoranda van Nederland in Tilburg

22 Personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder de decorandi zijn 13 vrouwen en 12 mannen. Daarnaast ontving één persoon die vorig jaar werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zijn onderscheiding tijdens de 2e bijeenkomst. Hij kon door omstandigheden zijn lintje niet eerder in ontvangst nemen. Voor het eerst zijn er in Tilburg meer vrouwen dan mannen die een lintje krijgen. Marleen Mulders uit Tilburg is deze Lintjesregen de jongste decoranda van Nederland.

De volgende inwoners ontvingen een Koninklijke onderscheiding:

De heer D. (Driss) El Abbassi (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer El Abbassi is ruim 20 jaar bestuurslid van de Marokkaanse moskeevereniging Masjid El-Feth. Hij is begonnen als secretaris en heeft daarna de rol van voorzitter op zich genomen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van een nieuwe moskee in Tilburg. Daarnaast is de heer El Abbassi voorzitter geweest van het samenwerkingsverband van Brabantse en Zeeuwse moskeeën. Hij zet zich vanuit zijn positie tevens in voor een landelijke samenwerking van moskeeën op het gebied van veiligheid en professionalisering van moskeebesturen. De heer El Abbassi is een echte bruggenbouwer die zorgt voor verbinding tussen de Marokkaanse gemeenschap en de rest van de Tilburgse samenleving.

De heer P.H.J. (Peter) Cools (Tilburg) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Cools heeft 35 jaar geleden Scouting Lord Baden-Powell opgericht en is sindsdien als voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook speelt hij al 25 jaar een belangrijke rol binnen Scouting Regio Hart van Brabant, waar hij sinds 2011 regiovoorzitter is. De heer Cools heeft zich, ook op landelijk niveau, beziggehouden met het ontwikkelen en implementeren van pedagogisch beleid en met het adviseren van groepen, regio’s en evenementen daarbij. Ook is hij al 25 jaar actief bij de organisatie van Tilburg Ten Miles. Hij is als lid van de kerngroep betrokken bij de werving en coördinatie van vrijwilligers en stuurt de uitvoering van het wandelevenement op zaterdag aan.

De heer B.C.M. (Ben) van Deursen (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Deursen is ruim 30 jaar bestuurslid van het appartementencomplex aan de Salesianenstraat in Tilburg. Hij was hier achtereenvolgens penningmeester en secretaris. Daarnaast is hij 16 jaar vrijwilliger bij Badminton Nederland, waar hij diverse functies bekleedt. Zo is hij BWF-lijnrechter bij nationale en internationale toernooien en al meer dan 10 jaar secretaris van de Sectie Wedstrijd Organisatie. Binnen de Wijkraad ‘Tilburg 3 West’ is de heer Van Deursen ook actief als vrijwilliger. Naast lid van de commissie ‘Senioren 3 West’ is hij penningmeester en verantwoordelijk voor de financiële kant van de wijkkrant.

Mevrouw F. (Faaisa) Geesaale-Cabdi (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Cabdi is al 20 jaar vrijwilliger in de wijk Wandelbos. Zij geeft onder andere naailessen in wijkcentrum het Kruispunt. Daarnaast heeft zij ook de catering-groep begeleid van vrouwengroep De Vlinder en het wijkcentrum geholpen bij het organiseren van de kookactiviteiten. In de Kruidenbuurt is zij een belangrijk aanspreekpunt voor Somalische vrouwen. Zo coacht zij de vrouwen. Daarnaast geeft zij voorlichting over allerlei onderwerpen. In de wijk Stokhasselt is zij sinds 9 jaar vrijwilliger bij de Ouderkamer van de Dirigent. Ouders kunnen hier onder schooltijd van de kinderen allerlei lessen volgen, waaronder de naailessen en kooklessen van mevrouw Cabdi. Met name voor vrouwen speelt zij een belangrijke rol en is zij een voorbeeld, zowel in Tilburg-West als in Tilburg-Noord. In 2019 werd zij gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Mevrouw C.W.A.M (Cora) Jansen-Westland (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jansen is al 27 jaar actief in allerlei vrijwilligersfuncties. Sinds 1994 is zij bestuurslid bij Muziekvereniging Andara. Zij zit zowel in de muziekcommissie als in de ledenwerfcommissie en is ondersteunend lid van het opleidingsorkest. Bij harmonie-orkest Kaatsheuvel is zij sinds 9 jaar vrijwilliger. Daarnaast is zij sinds 2005 trouwe vrijwilliger voor een bewoner van Lavengang; een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. In de Reeshof is zij sinds 15 jaar lid van Buurtpreventie BAR. Met deze fiets- en buurtpreventieclub fietst zij zo’n 8 uur per week door de Reeshof.

Mevrouw J.J.M. (José) van Lieshout-van de Wiel (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Lieshout is oprichtster en coördinatrice van Stichting Het Boekenschop. In 2000 is zij begonnen met het inzamelen en verkopen van boeken voor talloze goede doelen. In 2010 ontstond er een winkel naast alle boekenmarkten waar zij aan deelnam. Mevrouw Van Lieshout werkt bijna dagelijks in de boekenwinkel, selecteert en sorteert de boeken, stuurt vrijwilligers aan en houdt zich bezig met de goede doelen. Het Boekenschop is in 2016 benoemd tot vrijwilligersorganisatie van het jaar.

De heer H.J.P.M. (Hans) Loevendie (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Loevendie heeft zich van 1980 tot 2017 ingezet voor Stichting Kamermuziekconcerten Koninklijke Liedertafel Souvenir des Montagnards. Hij was onder meer belast met organisatorische en financiële taken, subsidieaanvragen en de ledenadministratie van abonnementenhouders. De heer Loevendie was tevens 4 jaar penningmeester/bestuurslid van CDA Tilburg, 9 jaar lang penningmeester/bestuurslid van Golfclub Prise d’Eau en had 8 jaar een penningmeestersfunctie bij Stichting Magogo Kamerorkest. Ook was hij van 2006 tot 2008 collegelid en voorzitter van de Muziekcommissie van Carnavalsstichting Tilburg. Vanaf 2019 ondersteunt hij met de Lions Club (Moerenburgh) diverse goede doelen.

Mevrouw L.A.J.M. (Lout) Molkenboer-Kleintjes (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Molkenboer heeft als secretaris 6 jaar lang Carnavalsstichting Tilburg ondersteund. Daarnaast is zij oprichter/voorzitter van de Stichting Kibandaongo. Al sinds 2006 is zij actief met het realiseren van diverse voorzieningen in Zuid-Oost Kenia. De stichting verleent ontwikkelingshulp op het gebied van medische zorg, huisvesting, werkvoorziening, scholing en veiligheid. In de afgelopen jaren zijn onder andere een medisch centrum met verloskundige afdeling, een basisschool, laboratorium, naaiatelier en diverse sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Mevrouw Molkenboer houdt zich tevens bezig met het werven van sponsoren en fondsen en reist jaarlijks naar het gebied om werk te verzetten en te controleren of alles goed verloopt.

Mevrouw M.W. (Marleen) Mulders (Tilburg) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bij de Vereniging Ouders en Kinderen met Kanker te Utrecht organiseerde mevrouw Mulders van 2002 tot 2007 diverse activiteiten, uitjes en weekenden voor kinderen. Van 2007 tot 2012 was zij bestuurslid van Stichting Jongeren en Kanker. Met deze stichting wist ze te realiseren dat in (academische) ziekenhuizen overal in Nederland poli’s speciaal voor jongeren en jongvolwassenen werden opgericht voor wetenschappelijk onderzoek en nazorg. Mevrouw Mulders is vanaf 2004 als scoutsleiding betrokken bij Scouting Pieter Jong, later na fusie: Esjeeka Tilburg. Vanaf 2014 is zij er bestuurslid. In 2006 is ze mede-oprichter en gastouder/begeleider van G/LG-hockey bij Hockeyclub Were Di. Vanaf 2008 is ze bestuurscommissielid voor deze afdeling en coördineert ze de competitie, beheert het wedstrijdsecretariaat, regelt scheidsrechters en onderhoudt contacten met tegenstanders, begeleiders, ouders en KNHB.

Mevrouw M.W.P. (Marij) van de Sanden-Fouchier (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van de Sanden is al sinds 1979 actief als vrijwilliger op diverse fronten. Zo was zij in het verleden 10 jaar lang actief als hulpouder op basisschool de Hoefstraat. Vanaf 1997 is zij actief als penningmeester bij de afdeling Groeseind/Hoefstraat van de Zonnebloem, waar ook haar echtgenoot, de heer Walter van de Sanden, vrijwilliger is. Zij draagt zorg voor de begroting, afrekening, balans en het kascontroleverslag. Naast het penningmeesterschap helpt zij mee bij de jaarlijkse activiteiten en brengt zij regelmatig bezoekjes aan de gasten van de Zonnebloem.

De heer W.J.C. (Walter) van de Sanden (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van de Sanden is net als zijn echtgenote, mevrouw Marij van de Sanden-Fouchier, sinds 1997 als vrijwilliger verbonden aan de afdeling Groeseind/Hoefstraat van de Zonnebloem. Daarvoor was de heer Van de Sanden al actief als vrijwilliger bij diverse Tilburgse sportverenigingen. Zo was hij van begin jaren ’70 tot 1993 actief binnen voetbalclub Sarto en is hij sinds 1990 bestuurslid bij tennisvereniging RTV Quirijn. De heer Van de Sanden is hier secretaris, lid van de sponsorcommissie en de feestcommissie en zorgt voor het parkonderhoud. Daarnaast zit hij in de redactie van het clubblad, is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie en draait hij regelmatig bardiensten. Sinds 2007 is hij vrijwilliger bij gezelligheidskoor De Begonia’s, waarvan hij sinds 6 jaar voorzitter is. Daarnaast is hij sinds 2008 voorzitter van de club van gepensioneerde medewerkers van de Belastingdienst en Douane Tilburg.

De heer F.G.A.L.M. (Frans) Schoormans (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als zijn echtgenote, mevrouw Johanna Schoormans-van Dorst, is de heer Schoormans al 45 jaar actief als vrijwilliger in de wijk Groenewoud. Voor de bewoners verricht hij belangeloos allerlei klussen. Daarnaast is hij al 16 jaar actief als vrijwilliger bij de KBO Groenewoud. Zo verzorgt hij het maandblad ‘ONS’, organiseert hij spelletjesmiddagen en helpt hij mee met het project ‘Samen Eten’ voor eenzame ouderen. Sinds 1985 is hij bovendien samen met zijn echtgenote vrijwillig actief voor de bewoners van woonvoorziening Martino in Oisterwijk. Ook bij de jaarlijkse Truck Tour is hij al 25 jaar begeleider. Gedurende 30 jaar was hij betrokken bij de jaarlijkse Strijkersdagen van Factorium in Tilburg. Daarnaast was hij bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur 10 jaar lang actief als vrijwilliger bij grote congressen of evenementen; zo’n 3 manifestaties per jaar.

Mevrouw J.W.A. (Johanna) Schoormans-van Dorst (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als haar echtgenoot, de heer Frans Schoormans, is mevrouw Schoormans al 45 jaar actief als vrijwilliger in de wijk Groenewoud. Voor de bewoners verricht zij belangeloos allerlei klussen. Daarnaast is zij al 16 jaar actief als vrijwilliger bij de KBO Groenewoud. Zo verzorgt zij het maandblad ‘ONS’, organiseert spelletjesmiddagen en helpt ook mee met het project ‘Samen Eten’ voor eenzame ouderen. Sinds 1985 is zij samen met haar man vrijwillig actief voor de bewoners van woonvoorziening Martino in Oisterwijk. En bij de jaarlijkse Truck Tour is zij al 25 jaar actief als begeleider. 30 Jaar lang was ook zij betrokken bij de jaarlijkse Strijkersdagen van Factorium in Tilburg en 10 jaar lang vrijwilliger bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.

Mevrouw C.A.M. (Lia) Clement-Verhoeven (Udenhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Clement is al sinds midden jaren ‘70 als vrijwilliger actief in diverse functies bij diverse organisaties. Zij was van 1975 tot 2018 wekelijks actief voor voetbalvereniging SvSSS in Udenhout. Ook was zij 11 jaar lang bestuurslid bij Stichting Udenhouts Volwassenen Onderwijs. Tussen 2004 en 2012 was zij elk jaar voor de werkgroep Koninklijk gedecoreerden bezig met de voorbereiding en het verzorgen van de bijeenkomst voor gedecoreerden in Udenhout. Voor Heemcentrum ’t Schoor is mevrouw Clement sinds 15 jaar actief als lid van het Schrijversteam en heeft zij hier sinds 2007 de functie van secretaris. Daarnaast is ze sinds 1998 lid en vrijwilliger van het Andantinokoor en neemt vanaf haar jeugd mantelzorgtaken op zich.

Mevrouw H.F.M. (Henny) van Dongen-Oppermans (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Dongen is 16 jaar actief als vrijwilliger. Sinds 2005 is zij actief als vrijwilliger bij Tennisvereniging Stobblek, waar zij onderdeel uitmaakt van het bestuur. Mevrouw Van Dongen regelt de tennistoernooien, zit in de toernooicommissie, de redactiecommissie van het clubblad en zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen. Tussen 2008 en 2018 was zij gastvrouw bij Stichting Via Angelia. De stichting die zich elk jaar inzette voor vrouwen die kanker hadden of hadden gehad. Sinds 2006 is zij ook één van de vaste vrijwilligers voor Stichting Met je Hart; een stichting die zich inspant voor eenzame ouderen.

De heer A.M.E. (Thoon) Essed (Tilburg) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Essed is naast zijn werk een kleine 40 jaar vrijwillig actief geweest. Zo was hij 26 jaar lang voorzitter/penningmeester van stichting KROSBE, later Stimulans. Daarnaast heeft hij zich 10 jaar ingezet voor de nabestaanden van de vliegramp op luchthaven Zanderije in Suriname. Ook was hij 5 jaar lang bestuurslid bij Stichting Palet. Bij Stichting Dokter in West was hij 10 jaar penningmeester. Drie jaar lang was hij voorzitter van Portagora in Tilburg en 10 jaar lang was hij bestuurslid van Stichting Petrus Donders.

Mevrouw E.M.C. (Beppie) van Groenendael-Brokken (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Groenendael is sinds 1966 betrokken bij diverse Tilburgse koren. Bij het Gemengd koor St. Anna was zij 30 jaar bestuurslid en had de functies van secretaris en penningmeester. Sinds 2000 is zij als vrijwilliger verbonden aan het Heuvels Gemengd Koor, waar zij in de reis- en barcommissie zit. Daarnaast is zij sinds 2004 bestuurslid van Theaterkoor De Gouden Mix. Zij zit hier in de feestcommissie en geeft vanuit het bestuur leiding aan de muziekcommissie. Mevrouw Van Groenendael zingt ook zelf in de koren.

De heer R.J. (Raymund) van Riel (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 30 jaar is de heer Van Riel betrokken bij de Nederlandse Vereniging tot Instandhouding van Militaire Voertuigen: ‘Keep Them Rolling’. Het gaat hierbij om militaire voer-, vaar- en vliegtuigen, die tussen 1939 en 1945 zijn gebruikt of gefabriceerd. De heer Van Riel is onder andere lid van de Technische Commissie voor Noord-Brabant en heeft zelf ook verschillende voertuigen gerestaureerd. Daarnaast is hij mede-organisator van evenementen en sinds 2002 auteur voor het clubblad van Keep them Rolling. Ook is hij sinds 2013 actief als vrijwilliger bij het Oranje Comité Tilburg.

Mevrouw J.M.H. (Joke) Robben-Smits (Udenhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Robben was van 1982 tot 2019 actief voor de Toneelzolder van basisschool De Wichelroede in Udenhout. Ze was verantwoordelijk voor het uitlenen, verhuren, maken en repareren van de kleding. Ook verzorgde ze de administratie en schonk opbrengsten aan goede doelen. Daarnaast draagt ze al 39 jaar zorg voor het onderhoud/schoonhouden van het Mariakapelletje en verzorgt ze sinds 2008 de Pietenpakken voor het jaarlijks event ‘Sinterklaas op het Kasteel’ in Udenhout. Van 1975 tot 2016 was mevrouw Robben coupeuse voor Stichting Karnaval Udenhout.

De heer J.F.G. (John) Rodenburg (Berkel-Enschot) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als zijn echtgenote, mevrouw Jeanne Rodenburg-Visser, is de heer Rodenburg sinds 1979 als vrijwilliger aan de Protestantse gemeente Oisterwijk verbonden. Vanaf 1984 neemt hij er diverse financiële/administratieve taken op zich. Van 1982 tot 2002 was hij bestuurslid van de Stichting Hogar San Pedro en in 2010 werd hij penningmeester van zowel Stichting De Voorhof als het College van Kerkrentmeesters. De heer Rodenburg is 20 jaar lang penningmeester geweest van Korfbalvereniging OJC’98, voorheen Korbalvereniging Jong Brabant. Hij zet zich sinds 2012 in voor KBO Berkel-Enschot als invulhulp bij belastingaangifte of aanvraag van huur- en zorgtoeslag. Ook organiseert hij vanaf 2017 wekelijks een fietstocht voor de leden. In 2013 werd hij penningmeester van Stichting EXPO en vanaf 2017 voert hij het financieel beheer van diverse acties van de Zendings Wereld Organisatie.

Mevrouw B.J.M. (Jeanne) Rodenburg-Visser (Berkel-Enschot) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Samen met haar echtgenoot, de heer John Rodenburg, is mevrouw Rodenburg al sinds 1979 actief voor de Protestantse kerkelijke gemeente in Oisterwijk. Ze was betrokken bij de kinderkerk en jeugddiensten voor jongeren van het voortgezet onderwijs. Al meer dan 10 jaar organiseert ze diverse activiteiten voor de ouderen in de geloofsgemeente. Mevrouw maakt sinds 2009 deel uit van het bestuur van KBO Berkel-Enschot. Hier organiseert ze sinds 2010 jaarlijks voor 600 leden de Zomerschool met tal van creatieve, culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast heeft mevrouw Rodenburg van 1979 tot en met 2018 in enkele wijken van Berkel-Enschot gecollecteerd voor het Diabetes Fonds.

De heer N.M.M. (Bert) Smulders (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al op 14-jarige leeftijd was de heer Smulders actief als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Gudok. Hij was assistent-trainer van het eerste elftal en had daarnaast verschillende bestuursfuncties. 24 Jaar is hij betrokken geweest bij deze voetbalvereniging. Ook was hij 10 jaar voorzitter van de bewonerscommissie van de Sweelincklaan, waar hij sinds 2018 voorzitter is. Daarnaast was hij 14 jaar lang bestuurslid bij zaalvoetbalvereniging Normakoestiek, waar hij tevens coach was van een elftal. Bij Tennisvereniging LTC Bijstervelden is de heer Smulders 16 jaar actief als vrijwilliger. Hij is niet alleen bestuurslid, maar zorgt ook voor het onderhoud van het tennispark en runt de bar van het tennispaviljoen. Verder draagt hij zorg voor de bewaking van het terrein en organiseert hij jaarlijks het 50+-toernooi en de nieuwjaarsborrel.

De heer M.W.M. (René) Suppers (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Suppers is sinds 1999 verbonden aan de EHBO-vereniging Petrus Donders. Naast EHBO-er is hij ook instructeur en verantwoordelijk voor alle opleidingen. Sinds 2011 zit hij ook in het bestuur en vervult hij sinds 6 jaar zowel de rol van voorzitter als secretaris. Daarnaast is hij sinds een aantal jaren instructeur bij de Stichting Reanimatie/AED Regio Tilburg.

De heer P.M.C.J. (Peter) Tuerlings (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tuerlings was van 1994 tot 2020 als bestuurslid verbonden aan het Harmonieorkest Koninklijke Harmonie in Tilburg. Tot 2007 was hij er secretaris, daarna voorzitter. Van 1999 tot 2020 was hij tevens vice-voorzitter van Afdeling Muziek Sociëteit de Nieuwe Koninklijke Harmonie. De heer Tuerlings is sinds 2010 vrijwilliger binnen parochie Heikant Quirijnstok en sinds 2009 coördinator van de collectanten van de Nierstichting. In het verleden was hij 7 jaar actief als coach bij Voetbalvereniging SVG.

Mevrouw C.J.M. (Cathy) Woudenberg-Schröder (Tilburg) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Woudenberg is al ruim 50 jaar actief als vrijwilliger bij hockeyclub Were Di. Zij was onder andere 13 jaar lang trainer en coach van diverse jeugdteams en van het Dames 1-hockeyteam. Sinds 1986 is zij bestuurslid en sinds 1995 vervult zij de rol van voorzitter van de jeugdcommissie. Zij is het aanspreekpunt voor alles wat met de jeugd en mini’s te maken heeft. Meer dan 20 jaar zat zij in de zogenoemde mini-commissie, waar zij zich ontfermde over de allerjongsten van Were Di.