UDENHOUT - Het exploitatiecontract van openluchtzwembad De Groene Wellen loopt af in april 2025. De gemeente overweegt het zwembad zelf te gaan beheren of een nieuwe exploitant te zoeken. De gemeenteraad neemt in juni een besluit over de toekomst van het zwembad en de bijbehorende investeringen.


De gemeente wil De Groene Wellen graag openhouden. Daarvoor moet het zwembad wel flink opgeknapt worden. Op dit moment wordt gekeken naar diverse toekomstscenario’s.

Klanttevredenheidsonderzoek

In november 2023 presenteerde de gemeente de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. Vooral de inwoners van Udenhout bezoeken en waarderen De Groene Wellen. Veel gebruikers noemden als verbeterpunt de staat van onderhoud. Inmiddels zijn ook de technische en bouwkundige onderzoeken afgerond. Het zwembad is 50 jaar oud en is technisch en economisch gezien volledig afgeschreven. De exploitant verrichtte wel onderhoud om het bad open te houden, maar er is de afgelopen 30 jaar geen sprake geweest van grootschalig onderhoud of renovaties. De levensduur van het zwembad is daardoor ten einde. Ook voldoet het bad niet aan het door de gemeente gewenste onderhoudsniveau 3 en is verduurzaming noodzakelijk.

Terrein zwembad

Er is ook planologisch onderzoek gedaan naar het terrein waarop het zwembad staat. Uitbreiden van het zwembad of grootschalige aanpassingen zijn niet mogelijk binnen het bestemmingsplan. Aanpassing daarvan blijkt ook niet haalbaar, vanwege de nabijheid van Natura2000 gronden (beschermde natuurgebieden; red) en bijbehorende stikstofbeperkingen. In het kader van het juridische onderzoek zijn er diverse taxaties van de panden op het perceel. Op basis daarvan komen er vervolgafspraken.

Vervolg

Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken, volgt de uitwerking van verschillende scenario’s. Ook de bijbehorende kosten worden in beeld gebracht. Om open te kunnen blijven, is in ieder geval een grootschalige renovatie of volledige sloop en nieuwbouw vereist. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden tot verduurzaming.