TILBURG - De regionale Jeugdwelzijnsraad zoekt jongeren tussen de 18 en 27 jaar die, vanuit hun eigen ervaring met jeugdhulp, willen meedenken. De Jeugdwelzijnsraad (JWR) geeft gevraagd en ongevraagd advies over actuele onderwerpen in de jeugdhulp.


De Jeugdwelzijnsraad zoekt jongeren die ervaring hebben met jeugdhulp. En die vanuit die eigen ervaring willen meedenken om andere jongeren te helpen. Omdat de jongeren uit de raad zelf ervaring hebben met jeugdhulp sluit het advies dat ze geven beter aan bij wat jongeren nodig hebben. Alle ervaringen en meningen worden anoniem verwerkt in de adviezen van de Jeugdwelzijnsraad. De bijeenkomsten zijn eens in de twee weken, op maandagavond, in de Hall of Fame (dichtbij station Tilburg).

Mening kunnen geven

Eén van de jongeren vertelt: “Ik doe mee aan de Jeugdwelzijnsraad omdat ik het fijn vind om, in een vertrouwde omgeving, mijn gewaardeerde mening te kunnen geven. Omdat ik gehoord word, en nieuwe of bekende dingen hoor. Het zijn belangrijke onderwerpen voor de jeugd; dat zijn het voor mij vroeger ook geweest. Juist daarom is het tof om met een vast hecht groepje bij elkaar te kunnen zitten, wat te eten en te brainstormen.”

Waarom meedoen

Jongeren die meedoen aan de Jeugdwelzijnsraad ontmoeten nieuwe mensen. Ze worden serieus genomen en ontwikkelen hun vaardigheden. Ook helpen ze mee om de wereld voor zichzelf en voor anderen beter te maken. Ze krijgen een vergoeding in de vorm van avondeten, een cadeaubon (5 euro per uur) en eventuele reiskosten.

Meer informatie

Check de website samenmetdejeugd.nl en neem contact op met Eva Saeboe, aanjager jongerenparticipatie bij het Innovatienetwerk Jeugd. Eva is bereikbaar via e-mail: eva.saeboe@tilburg.nl of op 06-25 77 59 98. Ook als iemand een beleidsthema (dat jongeren aangaat) wil inbrengen in de JWR, is Eva de contactpersoon.