TILBURG - De gemeente en Willem II hebben hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst om het eigendom van het Koning Willem II Stadion over te dragen aan Willem II. De gemeente is op dit moment eigenaar, Willem II huurt het stadion van de gemeente.

Beide partijen zijn sinds 2017 in gesprek over een mogelijke overdracht van het eigendom van het Koning Willem II Stadion en over de veiligheidsmaatregelen in het stadion. In de overeenkomst die er nu ligt, zijn de doelen, belangen en uitgangspunten voor een mogelijke overdracht beschreven. Naast de financiële voorwaarden is een belangrijk onderdeel van de afspraken ook het realiseren en het verbeteren van veiligheid en comfort in het stadion. Uiteindelijk moeten de gemeenteraad en de raad van commissarissen / aandeelhouders van Willem II voor eind december 2021 een besluit nemen over de definitieve uitwerkingsovereenkomst.

Overdracht binnen handbereik
Zowel de gemeente als Willem II is verheugd over de voortgang in de gesprekken. Over de jaren heen zijn er, op nadrukkelijk verzoek van Willem II en in opdracht van de gemeenteraad, gesprekken gevoerd over de overdracht van het stadion. Nu lijkt de overdracht daadwerkelijk binnen handbereik te zijn. “En dat in het jaar dat Willem II haar 125-jarig jubileum viert”, steekt algemeen directeur Martin van Geel van wal. “Wat een symbolische waarde heeft het voor ons als club en voor onze supporters dat we juist in dit jaar mogelijk eigenaar van ons stadion, van ons huis kunnen worden.” Wethouder Oscar Dusschooten vult aan: “Het beheren en onderhouden van een voetbalstadion is geen kerntaak van een gemeente. Wie is daar meer geschikt voor dan de voetbalclub zelf? Het college is daarnaast blij met de aandacht voor de veiligheid in het stadion. Dat is een gedeeld gevoelde verantwoordelijkheid van zowel de gemeente als Willem II.”

In de komende periode nemen de gemeente en Willem II de tijd om de vervolggesprekken te voeren. In deze gesprekken worden de doelen, belangen en uitgangspunten uit de intentieovereenkomst gedetailleerd uitgewerkt in een definitieve overeenkomst.