TILBURG - Tilburg doet mee aan de landelijke inleveractie voor wapens. Die vindt plaats tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober.

Steekwapens

Vooral het dragen van messen is populair onder de jeugd. De landelijke inleveractie richt zich daarom op steekwapens. Bij de Tilburgse politiebureaus kunnen naast steekwapens ook slag- en stootwapens straffeloos worden ingeleverd tussen 11 en 17 oktober. Dit gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat.

Vuurwapens
In Tilburg is het daarnaast ook mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren tussen 11 en 17 oktober. Voor het inleveren van dit soort wapens moet telefonisch een afspraak met de politie worden gemaakt via 0900 - 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het wapen op te halen. Van anoniem inleveren is bij vuurwapens, munitie en explosieven dus geen sprake. Het bezit van deze wapens leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan degene die het wapen heeft ingeleverd, alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Vanaf 27 september worden Tilburgse scholen benaderd over de inleveractie en gaat R-Newt jongerenwerk ermee aan de slag. “Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen,” zegt burgemeester Theo Weterings. “De laatste jaren zien we dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Als je een wapen bij je draagt, is de kans dat je dit gaat gebruiken ook groot. Daarom is het belangrijk dat we ook in onze gemeente aandacht hebben voor dit thema. Eerder deden we dit samen met jongerenwerk R-Newt al door het maken van een tegengeluid rondom drill-raps.” Bekijk hier de video en de mini-docu over verhaal achter de clip.

Meer info over de inleverpunten: www.dropjeknife.nl