TILBURG - De gemeente gaat Stadspark Oude Dijk aanpassen om te zorgen dat het weer een aangename en veilige plek voor (buurt)bewoners wordt. In de komende maanden gaat de gemeente aan de slag met het maken van een herinrichtingsplan. Inwoners die mee willen denken, zijn van harte uitgenodigd.


In het nieuwe plan staat o.a. waar de wandelpaden en bankjes komen, of de vijver blijft en welk groen blijft. Waarschijnlijk is het voorontwerp voor de herinrichting klaar in het voorjaar van 2021.

Activiteiten

Naast de herinrichting wordt onderzocht of er animo is om meer activiteiten in het park te laten plaatsvinden. Die moeten wel passen bij het karakter van de kloostertuin. Te denken valt bijvoorbeeld aan een jeu-de-boules baan, yogalessen, schildercursussen of samen met een groepje buren een pluktuin opzetten. Dit soort activiteiten vergroot het gebruik van het park en voorkomt veel overlast.

Wensen laten horen tijdens wandeling

Op zaterdag 21 november is de gemeente in het park aanwezig tussen 10:00 en 12:00 uur. Tijdens een wandeling op 1,5 meter afstand kunnen geïnteresseerden hun wensen en ideeën laten horen. Deelnemen aan de wandeling kan door een mail te sturen naar stadsparkoudedijk@tilburg.nl. Daarna volgt een uitnodiging voor een specifiek tijdstip. De wandeling duurt maximaal 30 minuten. Ideeën direct mailen naar de gemeente kan ook door voor 21 november een bericht te sturen naar het mailadres dat hierboven staat.

De gemeente verzamelt alle wensen en ideeën en kijkt of ze te verwezenlijken zijn in het nieuwe ontwerp. In het voorjaar van 2021 volgt het herinrichtingsplan met toelichting over de diverse wensen. Daarna moet het college van burgemeester en wethouders instemmen met het ontwerp en het budget dat nodig is voor de aanleg. Vervolgens kan de aanleg starten.