TILBURG - Het Hasseltplein wordt een beschermd stadsgezicht. Dit besloot het college na een gezamenlijk verzoek van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel, de Stichting Behoud Frankische Driehoek en de Vereniging Leefbaarheid Hasseltplein.


De status van beschermd stadsgezicht betekent dat het unieke karakter van het Hasseltplein wordt behoed voor ingrijpende veranderingen. Er ligt nu een ontwerpbesluit. De raad spreek zich hierover definitief uit in 2023.

Motie

De stichtingen en de vereniging zetten zich in voor bescherming van het Hasseltplein. Voor hun idee om van het Hasseltplein een beschermd stadsgezicht te maken kregen ze bijval van veel Tilburgers. Maar liefst 2600 inwoners ondertekenden de petitie. Dit was aanleiding voor de gemeenteraad om een motie in te dienen om van het Hasseltplein een beschermd stadsgezicht te maken. Op deze wijze heeft de raad eerder onder andere de Sint Josephstraat, de Oude Heikant en de kom van Udenhout aangewezen als gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten.

Hasseltplein

Het Hasseltplein komt in aanmerking voor bescherming als stadsgezicht vanwege de cultuurhistorische waarde van dit gebied. Op het plein staat de voor Tilburg iconische Hasseltse kapel die dateert uit het eerste kwart van de 16e eeuw. Aan de noordzijde staat een aantal rijksmonumenten. Verder is vooral belangrijk dat de herdgangstructuur nog goed herkenbaar is. Dit is een kenmerkend, herkenbaar en nog zichtbaar deel van de ontwikkelingsgeschiedenis van Tilburg. Daarnaast zijn de bebouwing met soms diepe achtertuinen en de besloten sfeer van het plein, kernwaarden van cultuurhistorie.

Waarom beschermen

Erfgoed maakt de geschiedenis van onze stad zichtbaar. Het draagt bij aan de kwaliteit van onze dagelijkse woon- en leefomgeving en versterkt de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Formele bescherming is een instrument om het behoud van erfgoed mogelijk te maken. Dat gaat dan over objecten (monumenten) of gebieden (stadsgezichten). Dat het Hasseltplein beschermd stadsgezicht wordt wil niet zeggen dat we ontwikkelingen in en rondom het plein bevriezen.

Plan

Op 24 oktober 2022 was er een bewonersavond in de Hasseltse kapel. Hier werd het plan gepresenteerd om van het Hasseltplein een beschermd stadsgezicht te maken. Dit plan werd overwegend positief ontvangen.