TILBURG - Intospace is eigenaar van grond op Kempenbaan-Oost. Het bedrijf heeft een vergunning voor de bouw van een distributiecentrum met een verkeersontsluiting op de Koningshoeven. De gemeente sprak in opdracht van de raad met Intospace en onderzocht 4 scenario’s voor Kempenbaan-Oost. De raad neem op 19 december een eindbesluit.


De 4 scenario’s variëren van de komst van een distributiecentrum tot woningbouw. Het college stelt de raad voor om te kiezen voor scenario 1: de komst van een stadsdistributiecentrum met een volwaardige verkeersontsluiting aan Kempenbaan-Oost.

Stadsdistributiecentrum

Om de winkels in de stad te bevoorraden, rijden er dan vanuit het distributiecentrum (elektrische) bestelbusjes of fietskoeriers. Dit kan de uitstoot van CO² in de stad flink verminderen. Het gebouw zelf zou ook energie gaan opwekken. Tussen Koningshoeven en het stadsdistributiecentrum zouden mogelijk enkele nieuwe woningen en veel extra groen komen. Het stadsdistributiecentrum zou zo goed op haar omgeving aansluiten.

Niet haalbaar

Van de onderzochte scenario’s beschouwt het college drie scenario’s niet haalbaar. Het scenario waarbij de sportvelden van Were Di verhuizen naar Kempenbaan-Oost en woningbouw op de sportvelden, vindt het college onder meer financieel te risicovol. In twee andere scenario’s werd uitgegaan van een samenwerking tussen de gemeente en Intospace op Wijkevoort. Deze samenwerking staat onder meer op juridische bezwaren als gevolg van recente rechtelijke uitspraken over aanbestedingen.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de scenario’s op maandag 21 november a.s. om 20:00 uur tijdens een informatiesessie. Daarna volgt op maandag 28 november om 15:30 uur een raadsdebat. Het eindbesluit volgt op maandag 19 december a.s. Het raadsvoorstel en informatie over inspreken staat op raadtilburg.nl. Het raadsdebat is te volgen vanaf de publieke tribune in het stadhuis. U kunt het debat ook vanuit huis live volgen. Klik op Stukken en Agenda’s en dan op Live in de grijze balk op de website van de raad.

Bestemmingsplan

Stemt de raad in, dan maken de gemeente en Intospace afspraken en komt er een nieuw bestemmingsplan. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het plan en de bijbehorende verkeersoplossing wordt in samenwerking met de gemeente en de werkgroep Koningshoeven verder uitgewerkt. Deze uitwerking vindt plaats in de eerste helft van 2023. Voor alle ruimtelijke plannen vereist de gemeente ook een omgevingsdialoog. In een omgevingsdialoog gaat de initiatiefnemer (Intospace) in gesprek over het plan met alle belanghebbenden in de omgeving.

Meer informatie op de pagina Kempenbaan op deze website.