TILBURG - De gemeente en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaan onderzoeken of een gezamenlijk warmtenet in Tilburg-Zuid haalbaar is. Daarmee kunnen ze dit deel van Tilburg koelen en verwarmen door energie uit te wisselen.


Ze ondertekenden hiervoor een intentieverklaring op 16 juni. In zo’n 5e generatie warmte-koude-net wisselen gebouwen onderling hun overtollige warmte en koude uit. Beschikbare energie wordt daardoor zo goed mogelijk benut. De voordelen zijn een flinke verlaging van het energieverbruik en meer comfort in de gebouwen zelf. Want naast warmte is er ook koeling beschikbaar. Adviesbureau 2RC onderzoekt of een gezamenlijk net haalbaar is.

Ambities concreet maken
Wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie) is blij met deze eerste stap: “We maken onze ambities van gasloos zijn in 2050 concreet door nu oplossingen op een rijtje te zetten. Beter en slimmer samenwerken met partijen in de stad is dan een belangrijke randvoorwaarde. Dat het ETZ en Tilburg nu gaan samenwerken aan een gezamenlijk warmtenet is een belangrijke mijlpaal waar ik ontzettend blij mee ben. Tilburg-Zuid krijgt daarmee een primeur op het gebied van efficiëntere uitwisseling van energie.”

Onderzoek
Uit het onderzoek moet blijken of dit type warmte-koude net financieel en fysiek mogelijk is in Tilburg-Zuid en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarbij moet duidelijk worden of het voor ETZ interessant is om aan te sluiten. ETZ verbouwt en vernieuwt zijn gebouwen de komende jaren flink. Toekomstplannen voor duurzaam gebruik en uitwisseling van energie zijn daarom cruciaal. Het voordeel om aan te sluiten bij een groter, gezamenlijk net in de wijk is dat er lagere investeringen nodig zijn voor piekbelasting. Een gezamenlijk net kan incidentele pieken opvangen.

Duurzaamheidsambities
Gerard van Berlo, lid Raad van Bestuur ETZ is verheugd over de samenwerking: “Het ETZ heeft flinke duurzaamheidsambities voor de nieuwbouw van het ziekenhuis op locatie ETZ Elisabeth. Zo willen we in 2050 geheel gasloos zijn. Een 5e generatie warmte-koudeopslagsysteem is een innovatieve duurzaamheidsontwikkeling die goed aansluit bij onze ambities. De gemeente zoekt partners die willen participeren in dit energiesysteem voor Tilburg Zuid. Wij kunnen een grote speler zijn in dit systeem omdat we de extra warmte uit onze eigen installaties kunnen doorleveren. We hebben al jarenlange ervaring op dit gebied dankzij een eigen warmte- en koude netwerk op ons terrein. Dit is een mooi voorbeeld van een duurzame collectieve energievoorziening waarbij restwarmte nuttig wordt ingezet.”

Duurzamer Tilburg
De intentieverklaring is een belangrijke stap naar een duurzamer Tilburg. Samen met andere gemeenten in Nederland werkt Tilburg aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De overstap naar duurzame energie draagt daar aan bij.