TILBURG - Frederike Luijten is sinds 27 augustus officieel Stadsdichter van Tilburg. Haar presentatie was tijdens het evenement 'Boeken rond het Paleis'.


Frederike Luijten studeerde in 2020 af aan Creative Writing ArtEZ University of Arts met 'Kind zonder uitknop, een experimentele, ritmische bundel over ADHD'. Inmiddels is haar dichterschap stevig ingebed in een literaire praktijk. Luijten is actief binnen Tilt en initiatiefnemer van het literaire platform Seizoenszine. Haar werk is gepubliceerd bij o.a. Hard//Hoofd, in de bundel, Thuiskomen van het literaire Memento Festival, in Op Ruwe Planken, De Optimist en Proeftijd. Ook kom je haar gedichten tegen in de stad. Zo kun je in Café Berlijn aan de Korvelseweg in een expositie kennismaken met een aantal ‘live gedichten’.

Grote betrokkenheid

De stadsdichtercommissie schrijft over Frederike: “Tussen de aanmeldingen sprong de rijpheid van het werk van Frederike Luijten (1998) onmiddellijk in het oog. Haar gedichten en voordrachten ontstijgen de coming of age-problematiek die vaak kenmerkend is voor het werk van aankomende jonge dichters.” En: “De commissie is van mening in Frederike Luijten een stadsdichter gevonden te hebben wier werk en mentaliteit getuigen van poëtische gelaagdheid en grote betrokkenheid op de stad, iemand die de veranderende identiteit van Tilburg in dichterlijke zin wil proeven en beproeven, die de dialoog aan wil gaan met het publiek en verbindingen wil leggen waar die nog niet zijn.”

Waarom een Stadsdichter

Tilburg heeft sinds 2003 een Stadsdichter. Die schrijft minimaal 6 gedichten per jaar over Tilburg en geeft performances. De stadsdichter draagt bij aan de versterking van het culturele klimaat in Tilburg en daarmee aan de vitale stad. Met een onafhankelijke en kritische blik schrijft de Stadsdichter over wat er leeft en gebeurt in Tilburg, en draagt bij aan het bewustzijn van de stad. Frederike Luijten is de 11e stadsdichter van Tilburg. Ze volgt Rodgairo Dalnoot op.