TILBURG - Formateur Joris Bengevoord maakte vrijdag 20 mei bekend dat hij zijn opdracht heeft afgerond. Die dag bereikten de onderhandelaars van GroenLinks, D66, VVD en PvdA een akkoord voor de periode 2022 - 2026.


Bij dit akkoord hoort ook een voorstel voor de kandidaat-wethouders en een portefeuilleverdeling. Zij leggen het akkoord deze week voor aan de eigen politieke achterban, waarna ze het naar de gemeenteraad sturen. De gemeenteraad bespreekt het akkoord tijdens de raadsvergadering op donderdag 2 juni. Na afloop van deze bespreking is de installatie van de wethouders, die met dit akkoord de komende vier jaar aan de slag gaan.

Verrijken

Tijdens het formatieproces heeft de formateur alle politieke partijen geraadpleegd die niet deelnemen aan de formatie. De formerende partijen hebben hun inhoudelijke aandachtspunten gebruikt om het akkoord te verrijken. Dat geldt ook voor alle input die inwoners en het maatschappelijke middenveld de afgelopen maanden schriftelijk hebben aangedragen.

De formerende partijen bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om een bijdrage te leveren om het akkoord aan te scherpen en in te kleuren.

Toelichting en kennismaking

De onderhandelaars willen het akkoord graag toelichten aan inwoners en andere geïnteresseerden. Deze toelichting geven ze op dinsdag 31 mei vanaf 19:30 uur in MFA De Symfonie aan de Eilenbergstraat 250 in Tilburg. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via communicatie@tilburg.nl. Graag vernemen wij met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

Tijdens deze bijeenkomst worden ook de kandidaat-wethouders gepresenteerd en is er gelegenheid om vragen te stellen over het akkoord en het gesprek aan te gaan met de onderhandelaars en kandidaat-wethouders.

De tekst van het akkoord en de namen van de kandidaat-wethouders met hun portefeuille zijn vanaf donderdag 26 mei te vinden op www.tilburg.nl.

Verkiezingen en formatie

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij GroenLinks de grootste partij werd. Na vaststelling van de uitslag gaf Esmah Lahlah, lijsttrekker van GroenLinks, de heer Joris Bengevoord als informateur de opdracht om te zoeken naar de mogelijkheden om te komen tot een progressief en stabiel stadsbestuur. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de informateur een advies opgesteld en op 6 april aan de gemeenteraad aangeboden.

Op 11 april startte de heer Bengevoord vervolgens als formateur het proces om te onderzoeken of het mogelijk is om met een combinatie van de partijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA te komen tot een nieuw te vormen college. Daarbij hoort ook een advies over de portefeuilleverdeling en een voorstel voor kandidaat-wethouders. Dit proces heeft hij samen met de betrokken partijen op vrijdag 20 mei succesvol afgerond.

Foto

De onderhandelaars voor het akkoord: Esmah Lahlah en Evelien Kostermans namens GroenLinks, Beppie Smit en Julian Zieleman namens D66, Niels van Stappershoef en Maarten van Asten namens VVD en Yusuf Çelik en Stefan Jansen namens PvdA.