TILBURG - Het aantal voortijdige schoolverlaters is in het schooljaar 2019/2020 flink gedaald. Dat geldt ook voor het schoolverzuim. Dit blijkt uit het jaarverslag 2019/2020 van team Leerplicht & RMC van de gemeente Tilburg & regio Midden-Brabant.

RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar, die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (diploma). In het schooljaar 2019/2020 had Team Leerplicht & RMC onder meer 9.106 contactmomenten met deze jongeren en begeleidde 2.136 voortijdig schoolverlaters. 698 van hen stroomde uit richting onderwijs. Zo behaalden 129 jongeren hun startkwalificatie en werden 493 jongeren aangenomen op een opleiding. 813 jongeren stroomden uit naar werk, 11 jongeren kregen een uitkering. 132 jongeren stroomden uit richting (tijdelijke )zorg. Verder kreeg het team dat schooljaar in Tilburg onder meer te maken met 1.595 gevallen van schoolverzuim zonder geldige reden, heeft het team 267 Tilburgse verzuimende jongeren op maat ondersteund en zijn 280 preventiegesprekken gevoerd met jongeren en/of hun ouders.

Duidelijke resultaten
Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs): “De inspanningen van ons Team Leerplicht & RMC leveren duidelijk resultaten op, daar ben ik erg blij mee. Samen met het onderwijs en alle andere betrokken partners, zetten zij zich dag in dag uit in om al onze kinderen en jongeren kansen te geven op ontwikkeling en een goede toekomst. Vooral in de afgelopen periode was dit door corona niet altijd even makkelijk. Nog meer reden om trots te zijn op deze ontwikkeling, die we de komende jaren samen gaan voortzetten.”

Uitval en verzuim samen aanpakken
Verzuim en voortijdig schoolverlaten zijn belangrijke voorspellers voor een al dan niet succesvolle deelname aan de maatschappij. Om jongeren zoveel ontwikkelkansen te bieden als mogelijk is het zo belangrijk om cijfers en aanpakken goed te monitoren en problemen van uitval en verzuim aan te pakken. Team Leerplicht & RMC, gestationeerd bij de gemeente Tilburg, werkt hierin nauw samen met scholen, gemeenten en partijen in zorg en arbeidsmarkt. Sinds 1 augustus 2021 is er ook rondom leerplicht een intensieve regionale samenwerking vanuit dit team. Deze samenwerking bestaat al langer rondom RMC (voor de doelgroep jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie). “Het is mooi dat we nu regionaal onze krachten rondom leerplicht bundelen en leerplicht ook zo onderdeel uitmaakt van de gehele regionale jeugdketen”, aldus Hendrickx.

Ontwikkelrecht
Er zijn verschillende actiepunten waaraan gewerkt gaat worden om kinderen en jongeren een volledig ontwikkelrecht te bieden. Zo gaan de leerplichtconsulenten aansluiten bij de ondersteuningsteams of zorgadviesteams van alle primair en voortgezet onderwijs scholen. RMC-trajectbegeleiders blijven jongeren begeleiden naar een breed scala van aanbod om hen te helpen tot optimale ontwikkeling te komen. Hierbij valt te denken aan betrokkenheid bij de Pilot Praktijkleren, BOOST 013, Route35, het creëren van ontwikkelkansen voor (hoog)begaafden en samenwerking met diverse partners in de stad en regio.