TILBURG - De nieuwe wijk het Fabriekskwartier krijgt een subsidie van 1 miljoen euro uit het Klimaatfonds. Dit project op het voormalige terrein van de busremise in het Piushavengebied krijgt de subsidie vanwege de vele duurzaamheidsmaatregelen.


Begin september 2023 werd het bestemmingsplan dat nodig is voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk onherroepelijk. Daarmee is voldaan aan de laatste subsidievoorwaarde en volgt nu toekenning van de subsidie door het college.

Groen dak en pocketparkjes

“Binnen het project wordt (regen)water opgevangen en vastgehouden wat helpt tegen verdroging van de bodem. Ook krijgt 70% van de woningen een groen dak, komen er diverse pocketparkjes en een fietsroute van de Havendijk naar de Fatimastraat”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Klimaat en Energietransitie) die enthousiast is over het project: “Bijna alle bomen op het terrein blijven staan en er komen deelauto’s en extra veel fietsparkeerplaatsen. Ontwikkelaar Triborgh past bovendien aquathermie toe in combinatie met een systeem van warmte- en koude opslag in de bodem. Deze manier van verwarmen verbruikt minder elektriciteit en zorgt voor minder CO2 uitstoot. Zo wordt het Fabriekskwartier niet alleen een mooie en stoere wijk, maar ook een duurzame wijk.”

Het toepassen van aquathermie (warmte halen uit oppervlaktewater) is een gezamenlijke proef (pilot) van de gemeente Tilburg en Triborgh. De proef draagt bij aan het verminderen en verduurzamen van ons energiegebruik (de energietransitie). Met de pilot wordt belangrijke kennis en ervaring opgedaan met deze duurzame vorm van verwarmen.

Het Klimaatfonds

De gemeente heeft een investeringsfonds van 50 miljoen euro voor initiatieven die bijdragen aan de klimaatambities van Tilburg. Het geld is voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met inwoners en met verenigingen, bedrijven en organisaties. Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk. Meer informatie over het Klimaatfonds op de pagina Klimaatfonds op deze site.

Het Fabriekskwartier

Het Fabriekskwartier is een herontwikkeling van 475 woningen in het Piushavengebied. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Het archeologisch onderzoek op het terrein is afgerond en het bouwrijp maken is gestart. Het aanleggen van het riool, het aquathermie-netwerk en de elektra- en waterleidingen start de komende maanden en duurt tot maart 2024. Zodra 70% van de woningen zijn verkocht start de bouw van de 1e fase. Deze fase bestaat uit 58 luxe appartementen, 8 startersappartementen, een parkeergarage voor circa 200 (deel)auto’s, 30 sociale enmiddeldure huurwoningen voor woningbouwcorporatie Tiwos en 9 ruime stadswoningen. Meer informatie over het Fabriekskwartier op fabriekskwartier.nl.

Inspiratieverhalen

Overweegt u om uw huis te verduurzamen maar weet u niet waar te beginnen? Op de website duurzamertilburg.nl staat veel informatie die u op weg kan helpen. Ook vindt u er verhalen van inwoners en ondernemers die u voorgingen. U leest de verhalen op de pagina 'Deze Tilburgers gingen je voor'.