TILBURG - De gemeente maakt 2 miljoen euro extra vrij voor de nieuwbouw van het Koning Willem II College. Dit is nodig omdat de bouwkosten sinds de aanbesteding flink zijn gestegen. Met het geld wordt ook een nieuw fietspad aangelegd en wordt de openbare ruimte (o.a. het groen, de wegen, de fietspaden) rond de school aangepakt.


Het nieuwe, openbare fietspad loopt over het terrein van de school. In de nieuwe plannen komen er meer bomen in de strook langs de Tatraweg. Daar komt ook een grotere waterberging. Met die berging kan regenwater tijdelijk in de bodem opgevangen worden. Hiermee komt de gemeente niet alleen tegemoet aan de wensen vanuit de buurt. Deze aanpassingen dragen ook bij aan een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte en het voorkomen van hittestress.

Stijging bouwkosten

Eerder kreeg het bestuur van het Willem II College 27,5 miljoen euro van het college voor de nieuwbouw van de school. De school investeert zelf 5 miljoen. Door de huidige marktomstandigheden werd het schoolbestuur geconfronteerd met een onvoorziene forse stijging van de bouwkosten. Met dit extra budget wordt ook een impuls gegeven aan de inrichting van de buitenruimte rondom de school.

Verbindende schakel

Wethouder Marcelle Hendrickx (Onderwijs): “De locatie van het Koning Willem II College vormt een verbindende schakel tussen het gebied Stappegoor en de wijk Groenewoud. We hebben nu de mogelijkheid om een aantal ambities vanuit het gebied Stappegoor te koppelen aan de nieuwbouwtraject van de school. Zoals het verbeteren van de leefomgeving en de verbinding met de wijk Groenewoud.”

In de plannen voor de verbouwing, is ook de bouw van 2 professionele sporthallen meegenomen. Die zijn bedoeld voor leerlingen van de school en een aantal sportverenigingen in Tilburg. De gemeente heeft grote plannen voor het Stappegoorgebied. De ontwikkeling van het kazerneterrein van de voormalige Willem II kazerne, maar ook het uitwerken van de plannen voor 1000 nieuwe woningen en het Stappegoorpark. Meer informatie op de pagina Stappegoor op deze site.

Start bouw

De komende weken worden de bouwhekken geplaatst. Voor het personeel komt er vanaf 7 maart een tijdelijk parkeerterrein aan de Matterhornstraat. De bouw start eind maart. De school blijft tijdens de verbouwing open. De nieuwbouw is eind 2023 klaar. Daarna start de sloop van de oude schoolgebouwen en de inrichting van het buitenterrein.