TILBURG - Cees van Loon ontving zondag 28 november de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg uit handen van locoburgemeester Rolph Dols. Cees van Loon krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Stichting Warandeloop Tilburg.


Dhr. van Loon nam de 28e november afscheid als voorzitter.

Ambassadeur sportief bewegen

Cees van Loon (69) was 27 jaar voorzitter van de Stichting Warandeloop. Zijn werk was van grote waarde. Zowel als ambassadeur voor het sportief bewegen voor meerdere doelgroepen, als in zijn rol als acquisiteur van sponsorgelden. Door zijn inzicht en toewijding heeft hij de Warandeloop uitgebouwd tot een zeer soepel lopende organisatie. Daarnaast wist hij door zijn enthousiasme en betrokkenheid steeds vele vrijwilligers te vinden die elk jaar aan het evenement meewerken.

Ook in regionaal, landelijk en Europees opzicht heeft de Warandeloop zich ontwikkeld. O.a. van de Atletiekunie Nederland, die de organisatie van de Nationale kampioenschappen Veldlopen/Cross al meerdere keren aan de stichting heeft toevertrouwd. In 2018 mocht de stichting voor de 2e maal het Europees Kampioenschap Cross organiseren. Voor dit doel is de stichting EK Cross Tilburg 2018 opgericht, waarvan de heer Van Loon tussen 2016 en 2019 ook voorzitter was. Hij leidde in die hoedanigheid het organisatieteam en heeft van het evenement daadwerkelijk een succes gemaakt. De heer Van Loon zorgde ook voor goede connecties met de andere verenigingen binnen de regio.

Draagvlak bij Tilburgse bedrijven

Als voorzitter had hij ook de taak van sponsorwerving, wat geleid heeft tot een grote bekendheid van het evenement en draagvlak binnen diverse Tilburgse bedrijven. Mede door de financiële ondersteuning van deze bedrijven is de Warandeloop Tilburg uitgegroeid tot een gezonde financiële organisatie, waardoor de continuïteit van het evenement is gewaarborgd. Dit heeft er ook voor gezorgd dat diverse sportieve onderdelen aan de Warandeloop konden worden toegevoegd, zoals Europese topsport, scholierenlopen en een G-Loop.

In 2011 werd Cees van Loon koninklijk onderscheiden. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.