TILBURG - Op 7 maart starten op het Willemsplein de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het Stadsforum. Op het moment dat deze werkzaamheden starten zijn er ook ingrepen nodig om de hoeveelheid doorgaand verkeer in het centrum te verminderen, zodat de binnenstad bereikbaar blijft.


Hiervoor wordt de cityring de komende jaren omgebouwd. Deze werkzaamheden duren (in verschillende fasen) tot en met 2025. Tijdens dit hele proces vindt monitoring plaats op de verkeersafwikkeling, de economische effecten en de verkeersveiligheid in zowel het centrum als de aangrenzende gebieden. Een plan voor deze monitoring is al aan de gemeenteraad voorgelegd.

Binnenstad goed bereikbaar houden

“Afgelopen jaar is door de raad besloten om het doorgaande verkeer te weren van de cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden voor het verkeer dat er wel moet zijn, zoals bewoners, bezoekers van winkels/ horeca/podia, werknemers en voor hulpdiensten, bussen en taxi’s. Het zorgt bovendien voor een veel groener, aangenamer en verkeersveiliger binnenstad”, aldus wethouder Rik Grashoff (openbare ruimte en Binnenstad): “De komende periode zetten we de eerste zichtbare stappen om de cityring om te bouwen naar een route voor de optimale bereikbaarheid van het centrum. De werkzaamheden daarvoor starten begin maart. Dat is ook het moment dat we beginnen met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van het Stadsforum, hét nieuwe hart van onze stad”.
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden verkeerstellingen uitgevoerd op de cityring en de linten. Zo ontstaat een actueel beeld van de hoeveelheid verkeer dat over de cityring rijdt.

Maatregelen

De belangrijkste maatregelen die tot minimaal 50% minder autoverkeer in het centrum gaan leiden zijn de volgende. De Bisschop Zwijsenstraat wordt losgeknipt van de Paleisring en er komt een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat. De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden volledig heringericht als een 30 km/u weg met 1 rijstrook. Door de cityring aan te passen komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. In combinatie met de ombouw van de cityring wordt ook het Stadsforum aangelegd. De 1e fase start op 7 maart a.s. en bestaat uit het aanpassen van het Willemsplein. Allereerst verdwijnt de ‘Maauwmuur’ en aansluitend de parkeergarage onder het Willemsplein. Daarna krijgt de fietsenkelder onder het stadhuis een nieuwe entree. Als sluitstuk volgt de aanleg van het nieuwe, boomrijke plein waarop straks de markt en evenementen zoals de kermis gaan landen. Deze 1e fase van werkzaamheden duurt tot het 2e kwartaal van 2023.