TILBURG - De Integrale Jeugdaanpak is op 21 september vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat dat Tilburg een gemeente wil zijn waar kinderen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien, met gelijke kansen op ontwikkeling.


Vaak ligt de nadruk op jeugdzórg, het oplossen van problemen. Nu gaat maar liefst 67,5% van het beschikbare geld naar ondersteuning, en 6,5% naar het ingrijpen bij crisis en onveiligheid (bijvoorbeeld kindermishandeling). Tilburg wil minder de nadruk op die ondersteuning, maar maakt een beweging naar meer inzet op perspectief en preventie; een goede start. De ontwikkeling van Tilburgse kinderen komt centraal te staan. Want dat is waar het begint.

8 doelen

Ouders hebben een essentiële rol in de opvoeding van hun kinderen. Waar nodig worden zij ondersteund door professionals en instanties. Alle professionals en instanties in Tilburg gaan daarbij 8 doelen centraal stellen:

  • Actief deelnemen aan spel-, cultuur-, ontspannings- en/of sportactiviteiten.
  • Gerespecteerd worden, dus gezien, gehoord en serieus genomen worden.
  • Kansen krijgen en gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te dragen.
  • Erbij horen en geaccepteerd worden als deel van de gemeenschap.
  • Elk kind voelt zich veilig thuis, op school en in de rest van de samenleving.
  • Elk kind voelt zich lichamelijk en geestelijk gezond.
  • Elk kind krijgt kansen om zich te ontplooien, om te leren en zijn of haar talenten te ontwikkelen.
  • Elk kind heeft een plek waar het zich gekoesterd voelt, een plek om te leven waar het verzorging en liefde krijgt.

Deze doelen geven focus voor professionals in de zorg, het onderwijs, het welzijnswerk enzovoort.

Tijdelijk extra aandacht

Er komt tijdelijk extra aandacht voor 4 thema’s. Tilburg wil kinderen en jongeren een stem geven door hen te vragen hoe het is om in Tilburg op te groeien. Omdat de eerste levensjaren van enorm belang zijn, komen er extra acties voor kinderen tot 4 jaar. Jongeren tussen 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie krijgen meer ondersteuning bij de stap naar volwassenheid. Om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminele activiteiten, is het belangrijk om hen perspectief te bieden.